D2 skriver 3. oktober – i «Norsk wagyubiff til 1200 kroner kiloen» – om et gårdbrukerpar som i samarbeid med en dansk veterinær har fremskaffet en japansk kjøttferase som formidles å ha luksuskjøtt.

Dyrene har kommet til ved bruk av såkalt skylling, embryotransplantering og inseminering. I intervjuet omtales embryotransplantering som helt akseptabelt, uten å nevne den etiske siden av saken.

Rådet for dyreetikk, som ligger under Landbruksdepartementet, har tidligere gitt en uttalelse om embryoproduksjon på husdyr, der de frarådet landbruksmyndighetene å godkjenne bruk av embryooverføring i kommersiell sammenheng.

Begrunnelsen var belastningen for kyrne med hormoninnsprøytninger som frembringer modning av et unormalt stort antall med egg, og epiduralanestesi (ryggmargsbedøvelse) ved utskyllingen av eggene fra livmoren. I tillegg må mottagerkua hormonbehandles og bedøves under innsettingen av embryoet.

Til tross for rådets uttalelser tillater myndighetene embryotransplantasjoner på dyr. Men få norske veterinærer utfører det. Mye tilsier at det handler om etikk. Jeg kjenner selv en dyktig veterinær som deltok og avbrøt kurset av etiske grunner.

Mangelen på norske embryospesialister gjør at mange melke- og kjøttfeprodusenter bestiller dyrleger fra Danmark til å foreta embryooverføringene.

Det er mye som ikke formidles til forbrukerne om hvordan dyrene – som kjøttet kommer fra – behandles. I dag er det nok å reklamere med mørheten og marmoreringen til kjøttet, og at dyrene har gått på gressbeite for å selge det som gourmet kjøtt.

Sett fra et dyrevelferdsperspektiv er dette langt fra nok.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.