Morten Schjelle Larssen, Mo og frifunnet

Lærdom fra Funcom-saken

Undergraver Økokrim sitt eget oppdrag?

Publisert: Oppdatert:

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea fremstiller organisasjonen som så godt som ufeilbarlig, mener artikkelforfatteren.
Økokrim-sjef Trond Eirik Schea fremstiller organisasjonen som så godt som ufeilbarlig, mener artikkelforfatteren. (Foto: Gunnar Blöndal)