Livslang læring er blitt et populært uttrykk og diskusjonstema. Med teknologiens innmarsj og kunstig intelligens på full fart inn i våre liv, snakker man om både omstilling og læring som viktige strategier for å motvirke teknologisk arbeidsledighet.

I boken «The Art of Impossible» diskuterer Steven Kotler hva ROI (Return On Investment) er på læring, og det er spennende lesing for alle som kanskje ikke har tenkt over hva eller hvordan man kan måle dette. Svaret er ganske interessant.

Hva er det man går glipp av, og hvordan kan man måle hva man får igjen for å lese mer? Det ligger nemlig verdiskaping i å lese, og det kan enkelt beregnes på følgende måte:

For hver bok du leser, eller bloggartikkel du konsumerer, bytter du tiden din med tiden det har tatt å produsere denne. Enkelt forklart gir du av tiden din til forfatteren, mot at denne gir deg sine ideer og kunnskap. Det er i denne ligningen verdipåslaget ligger.

La oss begynne med blogger.

En gjennomsnittlig nordmann leser omtrent 250 ord i minuttet. En gjennomsnittlig blogg er på 800 ord og tar deg derfor omtrent 3,5 minutter å lese. Hva er det vi får for disse 3,5 minuttene?

I Steven Kotlers eksempel bruker han cirka tre dager på en blogg, hvorav halvparten går til skriving og resten på research, intervjuer, ekspertdiskusjoner og ofte mange års utviklet kompetanse. Du bytter altså ut 3,5 minutter av din tid, og for det får du mer enn tre dager med ekspertise og arbeid, ofte trukket ut av hundrevis av sider med lesing og dusinvis av ekspertsamtaler.

La oss så se på hva du får igjen for en lengre artikkel. Dette kan være av typen som skrives i Wired, Nature, Harvard Business Review eller hvilken som helst annen fagartikkel. Disse er i gjennomsnitt 5.000 ord lange, og vil med vårt gjennomsnittlige lesetempo ta oss 20 minutter å komme gjennom.

La oss igjen bruke Steven Kotler som eksempel. Steven bruker gjerne en måned med undersøkelser før han går i gang med en artikkel. Så bruker han seks uker med grundige samtaler, diskusjoner og mye lesing, før han setter seg ned og bruker ytterligere seks uker på skrivingen. Jeg antar enhver gravende journalist vil kunne bekrefte at slike artikler ofte tar så lang tid å produsere, om ikke lengre.

Verdipåslaget, eller ROIen du får av å bruke 20 minutter av din tid på en slik artikkel, er altså at du mottar omtrent fire måneder med arbeid.

Hvis vi nå trekker dette ut til bokformat, kan vi anta at bøker ofte inneholder rundt 75.000 ord, og derfor vil ta oss i gjennomsnitt fem timer å lese. Som dere sikkert skjønner, kan dere på disse fem timene få kompetanse som ofte har tatt forfatterne mange år å finne, undersøke, kvalitetssikre og sette sammen.

ROI for læring er derfor ganske enkel:

Blogg: tre minutter gir deg tre dager.

Artikkel: tyve minutter gir deg fire måneder.

Bok: fem timer gir deg 3–15 år.

Av dette kan vi se at vi får klart mest verdi, eller ROI for å lese bøker. Hver time brukt på å lese en bok, gir en ROI som tilsvarer potensielt år med kunnskapsinnhenting og produksjon.

Men det stopper ikke der.

Undersøkelser viser at å lese en bok bidrar til å øke konsentrasjonsevnen, redusere stress og mentalt forfall, samt at det øker empati, søvn og intelligens. Du får altså ikke bare helt målbar avkastning, men også både fysiske og psykiske fordeler av å lære gjennom lesing.

Avslutningsvis: Jeg brukte omtrent én time på å skrive denne korte artikkelen, så her er nok ikke avkastningen så stor, med mindre man tar med at jeg har brukt mer enn fem timer på å lese boken til Kotler (som ikke var den letteste å komme gjennom), og at han har brukt flere år på å skrive den. Hvis dette var interessant, les boken. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.