I DN 9. september hadde Hannah Gitmark i Agenda en kronikk med tittelen «Boligskatt er et kinderegg». Ifølge Gitmark er det «på høy tid med en omlegging av skattesystemet». Det er vi uenig i.

Eierskap til eget hjem gir en trygg ramme rundt livene til folk. En god bolig vi har råd til å eie, er en pilar i velferdssamfunnet. Det ligger bred politisk enighet bak virkemidlene som har gjort oss til et land av selveiere. Landets boligeier er ikke spekulanter. De aller fleste er helt vanlige lønnsmottagere med helt vanlig økonomi. Det er den store gruppen av vanlig folk Gitmark vil ramme med sine forslag til skatteskjerpelse på bolig.

Boligeierskap bidrar til utjevning og mindre ulikhet. Dette kommer frem i en artikkel fra SSB (Aaberge og Stubhaug, 2018). Artikkelen peker på at boligformuen er jevnere fordelt på husholdningene enn annen formue og derfor gir mindre formuesforskjeller.

Dagens gunstige boligskatt gir mindre forskjeller, ikke det motsatte, slik Gitmark hevder. Det kommer også frem i en ny rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse. Her står det: «Den lave boligbeskatningen har overlevd over lang tid, og gjennom skiftende tider, regjeringer og skattereformer. Det er først og fremst på grunn av fordelingsvirkningene.»

Der Gitmark advarer mot å «putte alle eggene i samme kurv», ser ikke folk flest på sitt eget hjem som et investeringsobjekt. De kjøper et hjem de kan bo i, ikke som de kan tjene penger på. I den ferske rapporten fra Samfunnsøkonomisk Analyse kommer det frem at i den grad husholdningene i dag har realisert den boligstandarden de ønsker for gitt inntekt, ville en provenynøytral økt beskatning av primærbolig trolig først og fremst føre til redusert konsum av andre konsumgoder, og i liten grad lede til økte investeringer i annen virksomhet.

Oslo brukes ofte som utgangspunkt for diskusjon om boligpolitikk. Det er dumt. Oslo skiller særlig seg ut og utfordringene der bør behandles deretter. Oslo har vokst med nesten 200.000 innbyggere de siste 20 årene. Boligprisene i hovedstaden er skyhøye sammenlignet med resten av landet fordi boligbyggingen ikke har økt i takt med befolkningsveksten. På landsbasis er derimot antall førstegangskjøpere stabilt, og alderen på førstegangskjøpere har gått litt ned de siste årene.

Det er ikke noen krise for ungdom på vei inn i boligmarkedet.

Vi må løse Oslos problemer i Oslo, og ikke med løsninger som skal omfatte hele landet. Løsningen i Oslo ikke er skatt og regulering, men å bygge mer. Ved å øke tilbudet vil prisene gå ned.

Husbanken bør tilby førstehjemslån og startlån til unge i etableringsfasen til gunstige vilkår slik at flest mulig kommer seg inn på boligmarkedet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.