Premisset for en god debatt er at man lærer av hverandres innspill for å øke felles forståelse. I sitt svar til SSB om rapporten om skatt og ulikhet i Norge fortsetter Espen Sirnes å vise til sitt eget innlegg som en fasit for at de aller rikeste betaler mye i selskapsskatt, selv om det er vist at han ser på feil skattetall, utvalget hans ikke er representativt og at tallene hans inkluderer skatt til utlandet.

For eksempel anslår Sirnes at konsernet til en av Norges rikeste, Odd Reitan, har betalt 19 prosent skatt. Jeg har nå lastet ned alle konsernregnskapene siden 2013 og finner at dette konsernet i snitt faktisk har betalt ni prosent i denne tidsperioden.

Men det ensidige søkelyset på konsernregnskap er uansett en avsporing. Siden 2016 har Stordalen og Røkkes konserner samlet gått med fire milliarder i underskudd. I samme tidsperiode har de to eierne økt samlet, reell formue fra 35 til 56 milliarder, ifølge Kapital. Det er altså mulig for disse eierne å bli svært mye rikere uten at konsernene går med overskudd som skal skattlegges.

Så selv om konsernene skulle betale en riktig skatteprosent, så kan eierens reelle skatteprosent være lav.

Dette leder oss tilbake til kjernen i debatten, som er at de rikeste i Norge har hatt en stor økning i reell formue og at flere av dem har betalt lite skatt. Jeg søkte opp de 400 rikeste i landet i skattelistene, og de som dukket opp der har i snitt betalt cirka to prosent personlig skatt av realisert og urealisert inntekt.

Av skatten de betaler er over halvparten formuesskatt. Det viser kanskje hvorfor det er akkurat den skatten som vanligvis får mye oppmerksomhet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.