Linda Lai fra Handelshøyskolen BI skriver godt om digitale versus fysiske møteplasser i kronikken «Utfordringer post pandemi» i Dagens Næringsliv mandag 19. april. Vi deler hennes forventning om at arbeidslivet ikke blir det samme etter pandemien. Hun har mange gode poenger, men vi er uenig i følgende:

Einar Wergeland-Jenssen
Einar Wergeland-Jenssen

«Vi vet ikke engang om det kreves noen fysiske møtepunkter i det hele tatt for å skape og opprettholde en sterk og motiverende kultur og høy affektiv organisasjonstilknytning».

Dette strider mot våre erfaringer det siste året.

Fordi vi ikke er ferdig med pandemien ennå, finnes logisk nok lite erfaring og forskning om betydningen av fysiske møtepunkter etter pandemien. Gitt videre utvikling i teknologi, kan det være at organisasjoner kan klare seg uten møtepunkter og likevel få det til å fungere.

Rune Semundseth
Rune Semundseth

Men det tror vi ikke på.

Organisasjoner er til for mennesker, og hva er best for oss? For å skape trygge relasjoner – er det ikke da best å se hverandre i øynene, hilse på hverandre fysisk, berøre hverandre og kanskje også gi hverandre en klem?

Og for å skape felles forståelse for ambisjoner – er det ikke da best å kunne ha den fine, nyanserte kommunikasjonen som oppstår når vi kan føre oppbyggende dialoger spontant og uformelt på en arbeidsplass?

Følgende områder i organisasjonskulturen vil påvirkes positivt av fysiske møteplasser:

  • Innovasjon og nyskapning vil ha bedre vilkår når vi sitter i samme rom. Grunnene til dette er mange, blant annet den samskaping som skjer når vi er sammen, spontant eller planlagt. Dette er trolig forklaringen på at mange virksomheter, under pandemien, har valgt å møtes fysisk, særlig der det skal tenkes nytt og kreativt.
  • Ytringsklima og ensomhet. Fysiske møteplasser motvirker ensomhet, styrker fellesskapsfølelse og fremmer dialog. Konflikter oppstår overalt. Når det går en kule varmt mellom ulike interessenter, tror vi at det er bedre for oss å møtes ansikt til ansikt – for å bryte konfliktdynamikken.
  • Samspill og feedback. Normer (spilleregler/leveregler) er en viktig del av kulturen, og folk som er i samme lokaler, kan lettere gi gode tilbakemeldinger til hverandre. Vi passer bedre på hverandre og hverandres adferd. Uvaner og ulike former for misbruk kan i mindre grad «gjemmes bort». Vi misforstår hverandre mindre, unngår i større grad konfliktbygging, og skaper lettere felles forståelse for komplekse ambisjoner. Tillit starter med folkeskikk og fortsetter med gode dialoger. Mange dialoger er mest effektive i fysiske møterom, og det er vanskeligere å være nettroll i samme rom.

Mange dialoger er mest effektive i fysiske møterom, og det er vanskeligere å være nettroll i samme rom

  • Nyansettelser: For å ta om bord nye medarbeidere – er det ikke da en fordel om de kan møte sine nye kolleger «in real life», ta en kaffe med dem og bygge gode relasjoner i et sanserikt fellesskap? Å etablere relasjoner skjer lettere når vi møtes fysisk. Når de først er etablert, er det mange situasjoner som kan løses effektivt gjennom digital kommunikasjon.

Med pandemien er vi blitt sparket ti år frem i tid, og det er bra. Likevel er ikke dagens teknologi på et slikt nivå at fysiske møter er unødvendig. I tillegg – selv om vi skulle kunne klare oss uten fysiske møter, har pandemien vist at en arbeidshverdag kun preget av digitale møter, er en fattigere arbeidshverdag.

Selv om teknologi gjør nye ting mulig, er det ikke nødvendigvis slik at digitale møteplasser er beste alternativ i møter der innovasjoner skal skapes og tillitskultur bygges.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.