Arild Aspøy, redaktør i Stat & Styring

Hva med borgere og brukeres tillit?

Vår debatt om tillit og styring handler om interne forhold i organi-sasjonene. I nabolandene er tillit hos borgere og brukere sentralt.

Publisert: Oppdatert:

Risiko er ulikt fordelt i en organisasjon. Det er noen som tar en større risiko enn andre. Dette forholdet er basert på samfunnets måte å organisere ansvar og ansvarlighet på, skriver artikkelforfatteren.
Risiko er ulikt fordelt i en organisasjon. Det er noen som tar en større risiko enn andre. Dette forholdet er basert på samfunnets måte å organisere ansvar og ansvarlighet på, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Getty Images)