Det diskuteres hvordan virksomheter kan tiltrekke seg de beste digitale talentene. Om det er gjennom å tilby gratis tatoveringer, tilgang til luksushytte eller muligheten for å jobbe på natten og se på Netflix på dagen.

Karen S. Osmundsen
Karen S. Osmundsen

Det er klart det er viktig å være attraktiv nok til å tiltrekke seg de beste. Men det er vel så viktig å mobilisere, utvikle og beholde de talentene man allerede har.

Jon Iden
Jon Iden

Vi har over tid forsket på digital transformasjon i etablerte virksomheter og hvordan behovet for å tilpasse seg til den digitale økonomien stiller nye krav til kompetanse og ferdigheter. Det er langt fra ensbetydende med at man må starte jakten etter nye, digitale talenter.

Særlig tre lærdommer fra forskningen vår er avgjørende for å kunne utvikle og nyttiggjøre seg de ansatte man allerede har.

  • Mobilisere eksisterende kompetanse.

Ledere må lytte til sine ansatte for å avdekke udokumenterte ferdigheter, interesser, erfaringer, og holdninger. Kanskje har man en ansatt som programmerer på fritiden, hvis kompetanse kan utnyttes bedre dersom personen frigjøres til digitalt utviklingsarbeid?

For å se alle mulighetene, kreves en kontinuerlig, systematisk og grundig analyse av arbeidsstokken. Det handler om å la de ansatte ta del i den digitale endringen. Alle bedrifter har et uutnyttet potensial.

  • Utvikle en digital kultur.

Uten en digital kultur vil ikke digitale talenter ønske å bli værende. En digital kultur karakteriseres ved verdier som endringsvilje, kundefokus, innovasjon, agilitet, tillit, og risikovilje.

Ledere må kultivere et arbeidsmiljø hvor ansatte oppfordres til å være proaktive, selvstendige og ta del i diskusjoner og beslutninger. Det må være lov å prøve og feile, og kunnskap og informasjon må deles tydelig og hyppig, og samarbeid står sentralt.

Ikke minst må bedrifter legge til rette for kontinuerlig læring og utvikling. De ansatte og ledere oppfordres til og gis muligheten til å videreutvikle seg selv og sin kompetanse i tråd med den digitale utviklingen.

  • Tilpasse organisasjonen.

Når virksomheten tilegner seg ny, digital kompetanse gjennom mobilisering av eksisterende ansatte eller nyansettelser, kreves ofte organisatoriske tilpasninger. Det er ikke slik at de som finner seg til rette i bedriften i dag, automatisk tenker det samme i morgen eller om ett år.

Det er heller ikke slik at den kompetansen virksomheten har behov for i dag, er den virksomheten vil trenge i fremtiden.

Ledere må hele tiden vurdere hva slags kompetanse virksomheten trenger opp mot hva man har og hvordan man kan legge til rette for at de ansatte, både nye og gamle, trives i jobben og får ut sitt potensial, både individuelt og i samarbeid med hverandre.

Ett tiltak kan da være å etablere et kompetansesenter for å administrere og kultivere kompetanseutvikling og kontinuerlig læring.

Et annet tiltak kan være å samle digitale ressurser i en egen digital enhet.

Det handler om å la de ansatte ta del i den digitale transformasjonen.

Alle bedrifter har et uutnyttet potensial.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.