Thomas og Gitte Nesset Middelfart skriver innsiktsfullt om matriseorganisering i DN 24. april. En virksomhet må imidlertid ta høyde for utfordringer ved den konkrete matrisen man har valgt.

Matrise betyr organisering langs to dimensjoner. Hvilke dimensjoner som er aktuelle, vil variere mellom virksomheter. Mens utbyggingsdivisjonen i Equinor er basert på spesialiserte fagenheter og prosjekter, kan funksjoner, prosesser, produkter, programmer, kundegrupper og geografi være relevante for andre organisasjoner.

Todelt resultat- og ledelsesansvar er et fellestrekk ved matriser. Dette delte ansvaret kan finner nær toppen eller på operativt nivå i virksomheten. Det kan også være delt i den forstand at a) to ledere påvirker de samme arbeidsfeltet, eller b) gjennom en arbeidsdeling mellom en ressursleder og en oppgaveleder.

Mange organisasjoner har flerfaglige team som grunnenhet. En medarbeider kan være med i et eller flere team. Spørsmålet som da oppstår, er hvordan personalansvaret skal bygges inn i organisasjonen; gjennom egne roller som ressursledere eller som deltidsroller for andre ledere? Dette er blant annet aktuelt for virksomheter inspirert av Spotify og «agile» prinsipper.

For å bryte ned «siloer», og fremme tverrfaglighet og fleksibilitet kan man ga bort fra en linjeorganisasjon, uten å innføre en matrise. En slik «selektiv» nedbygging av hierarkiet, finner man i mange avdelinger i departementene, samt i Oljedirektoratet, Folkehelsa og Statens legemiddelverk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.