Koronakrisen har rammet næringslivet hardt. Mange virksomheter har gjennomført nedbemanninger, mens andre står midt i vurderingen av om det er riktig å permittere eller nedbemanne for å sikre videre drift. Flere av disse prosessene gjennomføres, helt eller delvis, med både arbeidsgiver og arbeidstaker på hjemmekontor. Men kan oppsigelsen sendes på epost?

I arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse, står det at oppsigelsen skal leveres personlig eller sendes i rekommandert brev. Det er også viktig å merke seg at oppsigelsen gjelder fra «den er kommet fram til arbeidstaker».

Vi mener det er flere gode grunner til at regelen ikke kan forstås som at en oppsigelse alltid må overleveres fysisk.

For det første var lovgiver tydelig på at dette skulle være en ordensregel da den ble utarbeidet og vedtatt på slutten av 70-tallet. Den gangen var lovgiver klar på at en arbeidsgiver kunne velge en annen overleveringsform, men at arbeidsgiver da måtte kunne bevise at oppsigelsen var mottatt av arbeidstaker. På slutten av 70-tallet var imidlertid epost en fersk oppfinnelse, mens det i dag sendes milliarder av e-poster hver dag. I 2017 konkluderte lagmannsretten med at oppsigelse på epost kan tilfredsstille lovens krav.

For det andre er formålet med regelen å sikre at arbeidstaker mottar oppsigelsen. Likevel ser vi en del praktiske eksempler på at det kan gå flere uker før rekommanderte sendinger kommer frem, og at arbeidstakere av ulike årsaker ikke henter ut oppsigelsene når de har mottatt hentelapp i postkassen. Målet om å sikre overlevering til rett person kan ivaretas på bedre måter med ny teknologi som legger til rette for trygg og effektiv kommunikasjon.

For det tredje har pandemiens restriksjoner om reiser, antallsbegrensning på nærkontakter, påbud om hjemmekontor og påbud mot kryssing av kommunegrenser, medført at flere arbeidsgivere har behov for gode alternativer til personlig overlevering av oppsigelser.

Til tross for at både lovgiver og domstolene har vært tydelige på at oppsigelser kan overleveres på annen måte enn overleveringsmåtene som er nevnt i av loven, bistår nå Virke-advokatene flere arbeidsgivere som er saksøkt av oppsagte arbeidstakere som mener at oppsigelsene deres er ugyldig, blant annet fordi de er sendt på epost. Slik vi ser det bidrar formuleringen i loven til unødvendige misforståelser knyttet til lovligheten av en oppsigelse, og unødvendig ressursbruk i rettssystemet.

Vi ser et klart behov for at arbeidsmiljøloven moderniseres og tilpasses dagens og morgendagens arbeidsliv, og mener at lovens bestemmelse om overlevering av oppsigelse bør endres til en teknologinøytral bestemmelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.