Det var interessant lesning i DN torsdag 8. september, der Senter for likestillingsforsknings ferske rapport om likestilling i ledergrupper i Norges 200 største selskaper viser at toppledere rekrutteres fra de operative posisjoner, og at erfaringene deres ligner forgjengernes. Dette har nok betydning for topplederes kjønn og for likestillingstakten, men kanskje viktigere er det at denne måten å drive lederrekruttering på – mer av det kjente – er at det bremser helt nødvendig nytenkning og innovasjon i virksomhetene.

Inga Bolstad
Inga Bolstad (Foto: Sofie Holberg)

Er det noe vi trenger nå, både i privat og offentlig sektor, er det evnen til å tenke nytt og å se på organisasjonene med nye øyne.

Da stillingen som riksarkivar skulle besettes, var det ingen selvfølge at departementet skulle velge en «blåruss» som meg til å lede et direktorat innen kulturfeltet der historisk og arkivfaglig kompetanse alltid hadde vært viktigst. Likevel turte statsråden da å satse på en som hadde drevet med ledelse av administrative og it-relaterte tjenester i Skatteetaten.

Arkivverket trengte omstilling for å håndtere de nye digitale kravene og mulighetene, og en leder som kunne lede denne modernisering.

En slik dramatisk endring som jeg har ledet, der Arkivverket har omfavnet digitalisering og innovasjon, har ikke gått smertefritt for seg. Jeg er imidlertid helt sikker på en leders evne til å stå i det når det stormer, også kommer lettere når man har en annen fagbakgrunn enn dem man møter motstand hos.

Som øverste leder i en offentlig virksomhet er jeg selvsagt klar over forskjellene mellom ansettelser i offentlig og privat sektor. Likevel er jeg sikker på at de virksomhetene som tør tenke utenfor boksen når de ansetter ny CEO, vil bli belønnet med en leder som kan se nye muligheter i gammel bedriftskultur, og som evner å se disse egenskapene også hos egne mellomledere og i organisasjonen som helhet.

En dyktig leder med bakgrunn fra hr eller kommunikasjon bør være like aktuell for en topplederstilling som en fra «operations», men det er nok lettere for en leder som selv har utradisjonell bakgrunn å se.

Styrer som ansetter slike toppledere vil starte en slik positiv spiral og dermed bidra til sterkere og endringsdyktige virksomheter.

For å snu skuta er det nødvendig å ansette ledere som faktisk tenker annerledes. Mangfold handler om så mye mer enn kjønn, mens ledelse handler om talent og ledelseskompetanse, ikke bare fagkompetanse. Og talentene finnes også andre steder enn hos de tilsynelatende opplagte lederkandidatene.

Derfor rekrutterer jeg utradisjonelt i Arkivverket, og derfor har vi kommet langt i endring og utvikling av vår organisasjon.

For å snu skuta er det nødvendig å ansette ledere som faktisk tenker annerledes

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.