Mangfold handler om å øke konkurranseevnen til norsk næringsliv i en stadig mer globalisert og sammenkoblet verden. Men norsk næringsliv har fremdeles til gode å kapitalisere på potensialet i mangfoldet.

Da statsminister Erna Solberg tok med seg en rekordstor næringsdelegasjon til India tidlig i januar, understreket det betydningen av å etablere handelssamarbeid med globale markeder også utenfor Norden. For til tross for at mesteparten av vår handel fremdeles forekommer i Europa, har en økende andel begynt å ta vei til Asia, Afrika og Sør-Amerika:

  • Telenor har befestet en ledende posisjon i Bangladesh og Pakistan.
  • Yara har gjort milliardinvesteringer i Brasil.
  • Equinors største bidragsyter til oljeproduksjon utenfor Norge er Angola.

Med India og Kina i horisonten for økt handel i lys av de norske statsbesøkene, trenger vi mer mangfold og interkulturell kompetanse for å lykkes.

På NHOs årskonferanse i fjor snakket jeg til landets toppledere og politikere om mangfold som et konkurransefortrinn. Jeg snakket til en lite mangfoldig forsamling om hvorfor mangfold i toppledelsen kan gi økte vekstmuligheter.

Jeg har ingen grunn til å tro at næringslivslederne er uenig med meg. Jeg har heller ingen grunn til å tro at de ikke forstår mitt budskap. Men jeg har grunn til å tro at de ikke følger mine råd.

En av årsakene er at mangfold for mange er sidestilt med problemløsning, integrering og samfunnsansvar. Isteden burde man se på mangfold som en mulighet til å drive bedre butikk.

For mitt vedkommende måtte jeg reise til 50 land på fire kontinenter før jeg forsto at den interkulturelle bakgrunnen min og mine fem språk var et konkurransefortrinn. Jeg måtte med andre ord ut av Norge for at norske arbeidsgivere skulle sette pris på min mangfoldige bakgrunn.

Når vi i tillegg hører om tilfeller som amerikanske Yana Eganova, med erfaring fra Citi og HSBC i New York, som selv etter 300 søknader har utfordringer med å få seg jobb hos norske arbeidsgivere som følge av manglende norsk språkkompetanse, har vi en utfordring i et stadig mer globalt, men konservativt norsk næringsliv.

Accenture har kartlagt 70 norske selskaper og konkludert med at bare 12 prosent av medlemmene av styrene og konsernledelsene hadde ikke-norsk etnisitet, og av disse var de aller fleste vestlige. Bare to prosent var kvinner av ikke-norsk etnisitet. Det er ikke nødvendigvis et problem, men et stort ubenyttet potensial.

Den interkulturelle kompetansen jeg og veldig mange andre har, i kombinasjon med faglig kompetanse, må verdsettes høyere når toppledere skal ansettes eller styrer og ledergrupper skal etableres. Hvis ikke kommer vi til å henge etter i en tøffere global konkurranse der kulturforståelse og troverdighet blir stadig viktigere.

Flere forskningsrapporter støtter opp om dette. En rapport fra McKinsey & Co fra januar viser at avkastningen på egenkapitalen er opptil 33 prosent høyere i bedrifter hvor ledergruppen har et mangfold av etnisitet, og opptil 21 prosent høyere der hvor det er kjønnsbalanse. Mangfold bidrar til å tiltrekke de beste talentene, forbedrer kvalitet på beslutningsprosesser, bidrar til økt kundeinnsikt, økt grad av tilfredshet hos ansatte, og en mer positiv merkevarebygging.

Nettopp dette bør være incentiv for norsk næringsliv og toppledere til å sette mangfold og inkludering på agendaen. Norske bedrifter må lete flere steder enn blant deltagerne på NHOs årskonferanse når ledere skal ansettes.

Her er fem steg til bedrifter som ønsker at 2019 blir året de endelig klarer å utnytte alle ressursene i det norske arbeidsmarkedet:

  • Forstå verdien og viktigheten av mangfold og inkludering som et lønnsomt konkurransefortrinn for din organisasjon.
  • Mangfold og inkludering må være en strategisk prioritet, kommunisert av toppledelsen, i organisasjonen og eksternt.
  • Sjekk status i eget hus – hvor er talentene og hvor er de homogene gruppene? Kartlegging og datagrunnlag er essensielt.
  • Definer konkrete tiltak med definerte mål og lag et veikart.
  • Jobb systematisk fra tidlig av med å utdanne, rekruttere og utvikle mangfoldige talenter

De lederne som forstår viktigheten av mangfold, som leder mangfoldet, og som systematisk jobber for å øke mangfoldet på tvers av organisasjonen, er de lederne som vil lykkes i en stadig mer global og sammenkoblet verden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Vår topp «rainmaker» er kvinne
Sveriges ledende forretningsadvokatfirma Vinge har klart noe de største norske advokatbyråene ikke har fått til.
02:30
Publisert: