Mens støvet legger seg vil jeg gjerne gi deg noen råd, Birger Vikøren, siden du overtar som midlertidig administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB). Du trenger de sikkert ikke, siden du jo kjenner byrået og omgivelsene godt, men det kan jo være noe her til ettertanke likevel.

Husk for det første at uformelle samtaler, diskusjoner, så vel som telefonsamtaler fra eierdepartementet ikke er det samme som overstyring eller instruksjoner.