Handelshøyskolens Christine B. Meyer er bekymret for om norske bedrifter ukritisk tar til seg siste mote fra USA når hun beskriver hvordan «agilt» har tatt «norsk næringsliv med storm» (kronikk i DN 9. november).

I McKinsey er vi selvsagt fornøyd med at Meyer samtidig tillegger oss æren for at norske virksomheter blir «agile», eller «smidige», som det ofte oversettes til på norsk. Men slik vi kjenner norske bedrifter, er det ingen grunn til å tro at næringslivsledere ukritisk lar seg blende av moteord.

De er opptatt av å skape størst mulig verdier for sine kunder, eiere og samfunnet. Og måten vi organiserer oss på, er avgjørende for hvor store verdier vi skaper sammen.

Når teknologien og kundeforventninger endres, må organisasjonen settes i stand til å håndtere det. Endringstakten vi opplever tvinger oss til å legge vekk den gamle langsiktige strategitankegangen med store reorganiseringer hvert femte år. Både strategi og organisasjon risikerer å bli utdaterte før de blir operative.

For å unngå ressurskrevende omorganiseringer må man ha mer fleksible modeller som tar høyde for hyppige endringer.

Det er der agil struktur og arbeidsmetodikk er svaret for mange og et mulig virkemiddel for å oppnå den økte fleksibiliteten vi trenger.

McKinsey har nylig undersøkt hva som kjennetegner selskap som har innført agile modeller. Den internasjonale undersøkelsen viser at disse selskapene utvikler tekniske løsninger fem til ti ganger raskere sammenlignet med andre selskap og oppnår opp mot 40 prosent økt produktivitet. I tillegg har selskapene mellom 20 og 40 prosent mer fornøyde kunder og ansatte.

Samme undersøkelse viser at behov og gevinst er størst i industrier som gjennomgår store endringer. Det er derfor neppe tilfeldig at hele 64 prosent av alle telekomselskaper har eller er på vei til å innføre agilt, tett etterfulgt av flyindustrien, forsvar, detaljhandel og legemiddel.

Meyer har åpenbart rett i at én modell ikke passer til alle. Agilt er en bred samlebetegnelse og må selvsagt tilpasses den enkelte bedrifts verdidrivere og strategiske utfordringer.

Det er lov til å le litt av moteordene «agil, tribes, squads og chapters». Men terminologien endrer ikke det faktum at stadig flere selskap blir mer konkurransedyktige med mer agile modeller. Våre norske klienter er ikke blendet av moteord. De sitter midt i store endringer og tar bevisste og gjennomtenkte valg for å skape så store verdier som mulig.

Bedrifter som tar i bruk agile modeller og som opplever at den lønner seg, lever nok godt med at Meyer synes å mene at det er keiserens nye klær.

Lønnsomme bedrifter går ikke av moten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.