Forskjellen mellom dem som tjener minst og mest øker. Det er på tide å stramme til i toppen.

Mens vanlige lønnsmottagere i fjor hadde en lønnsvekst på to prosent, fikk toppsjefen i den heleide statlige bedriften Gassnova bevilget en lønnsøkning på 23 prosent. Samtidig som Vy-direktøren har fått 12 prosent lønnsøkning, har pensjonen til renholderne blitt svekket som resultat av konkurranseutsettingen.

Når grunnlønnen til lederne er mange ganger hva vanlige arbeidstagere får, så får det de på toppen til skyte uforholdsmessig fort ifra. Dette ønsker vi å finne en bedre løsning på.

Det kan ikke være sånn at gapet mellom topplederne i staten, og de som er ansatte blir stadig større. Det er urettferdig overfor alle de som går på jobb hver dag, men ikke får innsatsen sin verdsatt som topplederne.

Tillit og kort vei mellom leder og arbeidstager har vært en suksessoppskrift for Norge. Men tillit er avhengig av opplevd rettferdighet for arbeidstagerne, og da kan ikke lederne fjerne seg stadig lenger fra arbeidstagerne.

En ny regjering med politisk mål om å få ned forskjellene mellom folk og gi like muligheter uansett hvem du er og hvor du bor, må gå til valg på å bremse veksten i statlige lederlønninger. Da må vi tørre og si at systemet slik det er i dag ikke er rettferdig nok.

Les også det Equinor-styrelederen skriver om lederlønninger: Innlegg: Staten bør gi føringer om lederlønn

Norge kan ikke bli et land som ser forskjellene øker og ikke gjør noe for å bremse opp. For selv om Norge er langt unna å ha de forskjellene som vi ser i land som Frankrike eller Storbritannia, kan vi ikke ta for gitt at vi ikke havner der.

I rapporten «Divided we stand- why inequality keep rising» skriver OECD at forskjeller i lønn er den viktigste driveren for økt ulikhet. Vi må gjøre grep i lønnspolitikken for å klare å få ned forskjellene mellom folk.

Staten må bruke eierskapet sitt til å begrense lederlønninger. Selskaper som eies av det norske folk, må vise samfunnsansvar slik at folk i Norge kan ha tillit til de statlige selskapene. Den norske modellen bygger på tillit, små forskjeller og omfordeling, ikke skyhøye lederlønninger til de på toppen.

Etter seks år med en Frp og Høyre-regjering som øker forskjellene mellom folk, må vi få en ny retning. De ti prosent med lavest lønninger i landet vårt har ikke hatt reallønnsvekst de siste ti årene, mens de med de høyeste lønningene har økt med 15 prosent. Det er ikke rettferdig.

Alle som går på jobb hver dag fortjener politikere som verdsetter hardt arbeid, ikke bare belønner å sitte på toppen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.