Fredag 4. mars publiserte Statistisk sentralbyrå et notat om likelønn «Slik kan lønnsforskjellen mellom kvinner og menn forklares». Et prisverdig initiativ like før den internasjonale kvinnedagen.

La oss likevel pirke litt i et par momenter som vi mener gir et feil bilde av dagens likestillingssituasjon.

«Kvinner jobber i offentlig sektor, menn i privat», står det i en av overskriftene i SSB-artikkelen. Det stemmer ikke. I Regjeringens strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked 2021–2024 står det: «Om lag 30 prosent av alle sysselsatte jobber i offentlig sektor. Kvinner utgjør hele 7 av 10 ansatte i offentlig sektor». Så ja, veldig mange kvinner jobber i offentlig sektor, men flere av dem jobber i privat sektor, der nesten 1,9 av totalt 2,7 millioner lønnstagere i det norske arbeidsmarkedet jobber.

En riktigere overskrift ville være: «Flere kvinner enn menn jobber i offentlig sektor».

«Kvinner er ofte yngre og jobber litt mindre», sier en annen overskrift. Nei, kvinner og menn i arbeidsmarkedet er omtrent like gamle. Men ja, kvinner jobber litt mindre. Riktignok ikke så mye mindre som SSB-notatet skaper inntrykk av. Her står det: «Blant kvinner er det 46 prosent som jobber deltid, mens det blant menn er 25 prosent».

I Sysselsettingsutvalgets rapport viser de at deltidsandelen blant kvinner var 36 prosent i 2019. Denne andelen er hentet fra SSBs Arbeidskraftundersøkelse. Har virkelig deltidsandelen blant kvinner økt igjen – til hele 46 prosent?

Nei, det er forskjellige tall som presenteres.

Mange som arbeider deltid arbeider i yrker hvor det tilbys små stillingsbrøker som sys i sammen til en større stillingsprosent. Da blåses tallene opp når det i flere tilfeller er enkeltkvinner som har flere deltidsstillinger.

Andelen kvinner som jobber deltid og andelen kvinner med deltidsjobber er derfor ikke nødvendigvis det samme.

Les også DNs kommentator: Rike menn er problemet – eller? dnPlus

Dette er kanskje flisespikkeri? Likevel det er ikke uten betydning hvilke bilder som skapes av kjønnsforskjeller og likestilling. Det må være tydelig hva tallene som presenteres forteller. Vi trenger å ha god kunnskap om hva som er situasjonen, hvor det skjer endring, og hva som er årsakene, om vi skal få til en positiv likestillingsutvikling.

Å skape et bilde av større forskjeller enn de som finnes, hjelper ikke i dette arbeidet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.