Det globale temaet for årets internasjonale kvinnedag er kvinnelig ledelse og hvordan oppnå en mer likestilt verden etter koronakrisen. Under pandemien har flere sterke, nasjonale ledere markert seg. Felles for landene som har kommet best ut av krisen så langt, er at de ledes av kvinner.

Flere kvinner i lederstillinger og styrer kan bidra til høyere økonomisk vekst, viser blant annet en rapport PwC gjennomførte for Storebrand og Care i 2019. Analysen av de 65 største børsnoterte selskapene i Norden viser at selskaper med høy kvinneandel i styret har større vekst, høyere driftsmargin og lavere volatilitet. Selskaper med høy kvinneandel i både styret og ledelsen gjør det bedre enn selskaper med lav kvinneandel i både styret og ledelsen på alle de finansielle indikatorene.

Likevel viser en fersk kartlegging vi i Storebrand har gjort av styrene i de 25 største selskapene på Oslo Børs at:

  • Bare fire selskaper har kvinnelig styreleder.
  • Kun ti av selskapene har en kvinneandel på over 40 prosent.
  • I bare fire selskaper er det 50 prosent kvinner i styret, av dem har tre et flertall av kvinner.

Er det tilfeldig? Eller er det slik at valgkomiteene er mette når lovkravet om 40 prosent kvinneandel er oppfylt? Regelverket skulle etablere et minimumskrav, et gulv. Jeg frykter at kravet i stedet er blitt et nytt tak.

Jeg skulle gjerne trukket frem Storebrand som et selskap med 50 prosent av begge kjønn i styret, men heller ikke vi har mer enn 40 prosent kvinneandel. Tre av ni medlemmer av konsernledelsen i Storebrand er kvinner, mens andelen kvinner blant alle ledere er 39 prosent. Det er ikke godt nok.

Vi jobber systematisk med å styrke kjønnsbalansen på alle ledernivåer, blant annet ved å nominere flere kvinner til lederutviklingsprogrammer og i rekrutteringsprosesser for lederstillinger. Det skal være minst én kvinnelig og én mannlig finalekandidat ved rekruttering til lederstillinger, og begge kjønn skal være representert i intervjuteamet.

Vi må jobbe systematisk med både lederrekruttering og styresammensetning for å unngå det enkleste – å velge den som er likest deg selv. Ikke for å være snill mot dem som er underrepresentert, men fordi det er lønnsomt på sikt med en ledelse og et styre som speiler kundene og organisasjonen.

Vi bruker også vår makt som investor til å fremme mangfold, og velger aktivt å investere i selskaper som leverer produkter og tjenester som bidrar til å fremme likestilling og mangfold i samfunnet. Nylig skjerpet også Oljefondet kravene til selskapene de eier aksjer i, og ber selskaper med et styre der hvert kjønn ikke er representert med minst 30 prosent om å sette mål for kjønnsmangfold og rapportere på fremgangen.

Et annet verktøy er å stille krav til likestilling i selskapene vi handler med. Høsten 2020 lanserte Storebrand en innkjøpsstrategi der vi blant annet stiller spørsmål til våre leverandører om hvilke resultater og mål de har for økt mangfold i bedriften.

Toppen av norsk næringsliv er fortsatt dominert av menn. Andelen kvinner i ledergrupper er ikke blitt nevneverdig høyere, og vi har ikke sett noen formidabel økning av kvinnelige styreledere. I tillegg gjelder jo ikke loven for alle. Av 58 noteringer på Oslo Børs eller Euronext Growth i fjor er det kun ti selskaper som treffes av lovfestet krav om 40 prosent kvinneandel, altså asa-selskaper.

Tove Selnes
Tove Selnes

Det vil si at de aller fleste av de nynoterte selskapene slipper unna kravet om 40 prosent kvinner i styret. I flere av selskapene finnes det foreløpig ikke en eneste kvinne i styret.

Koronapandemien har lært oss at omstillingsevne er helt nødvendig. Vi trenger stadig nye tankesett. I tillegg til å nå målet om kjønnsbalanse, bør vi få inn flere med ulik bakgrunn og alder. Vi trenger flere gode hoder og perspektiver i tiden fremover. Å nå minimumskravet må ikke bli et hvileskjær.

Vi trenger flere gode hoder og perspektiver i tiden fremover. Å nå minimumskravet må ikke bli et hvileskjær

Historisk har likestillingskampen krevd en utrettelig stå på-vilje i hvert eneste steg på veien mot et mer rettferdig samfunn. I Norge nyter næringslivet, styrerommene og ledergrupper hver dag godt av kvinnekampens mange seire, og vi må også være vårt ansvar bevisst.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.