Core Topplederbarometer viser at det er stor mangel på kvinner på toppen av næringslivet. I fredagskronikken forrige uke argumenterer Mari Rege for at det kan skyldes at kvinner ikke ønsker topplederjobb i like stor grad som menn («Kvinner som ikke ønsker å bli toppledere – ennå», DN 16. september).

Sigtona Halrynjo
Sigtona Halrynjo

Våre studier i norsk næringsliv tyder på at det ikke er kjønnsforskjeller i ambisjoner og motivasjon, men i betingelser for karriere.

Mari Teigen ---
Mari Teigen --- (Foto: Pressebilde)

Rege skriver at debatten i etterkant av lanseringen av Core Topplederbarometer burde ta høyde for at kvinner har mindre konkurranseinstinkt enn menn, og at kvinner i mindre grad enn menn liker å ta beslutninger på vegne av andre. Forskningen som Rege viser til, gjelder gjennomsnittsforskjeller mellom kvinner og menn.

Studier fra Core undersøker kjønnsforskjeller i karriereorientering og motivasjon i norsk næringsliv, samt blant økonomer og jurister. Disse studiene gir et mer nyansert bilde.

De viser, for det første, at kvinner og menn med lik utdannelsesbakgrunn er svært like når det gjelder ambisjoner for karriere og lederposisjoner. Vi finner at kvinner i næringslivet uten barn har litt høyere karriereambisjoner enn kvinner med barn.

Kvinner med barn har like karriereambisjoner som menn med barn.

For det andre: Både lyst og mulighet til å konkurrere handler om de betingelsene en opplever å ha. Tid og tilgjengelighet for kunder og kolleger utover normal arbeidsdag viser seg å ha betydning for å lykkes i konkurransen.

Der kommer kvinner i næringslivet dårligere ut enn menn, blant arbeidstagere som har barn.

Selv om både kvinner og menn i norsk næringsliv har likestilte arbeids- og familieidealer, rapporterer både kvinner og menn at kvinner har mest ansvar hjemme. Det er imidlertid ingenting som tyder på at denne skjevdelingen viser noen skjult preferanse: Kvinner i næringslivet som selv gjør mest hjemme, er klart minst fornøyd med sin situasjon, mens kvinner som deler likt med partner er klart mest fornøyd.

Disse funnene er basert på kvantitative spørreskjemaundersøkelser. Våre kvalitative studier i norsk næringsliv utfyller bildet og viser hvordan ambisjoner kommer i skvis når betingelsene for å levere på tid og tilgjengelighet endres når en får barn, både for mødre og fedre. Men ettersom sannsynligheten for å ha en partner som tar hovedansvar hjemme fortsatt er større blant menn, er det flere kvinner som opplever at betingelsene for å satse på en næringslivskarriere i lederposisjoner ikke er bærekraftige over tid – til tross for god selvtillit og individuelle ambisjoner.

Rege er opptatt av at næringslivet skal rekruttere ledere uten spisse albuer, og at kvinner må trenes til å få bedre selvtillit. Våre studier utdyper hvordan forbedringer av opplevde betingelser for arbeidstagere med barn påvirker mulighetene for å delta og lykkes i konkurransen, også blant dem som ikke har hatt noe problem med selvtillit eller albuer før de fikk barn.

Vi etterlyser derfor mer kunnskap om hva som bidrar til mer likestilte betingelser – både i næringslivet og i familie og samfunnsliv.

… kvinner og menn med lik utdannelsesbakgrunn er svært like når det gjelder ambisjoner for karriere og lederposisjoner

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.