Kjønnsfordelingen i de norske advokatfirmaene er gjenstand for oppmerksomhet og debatt. Dette innlegget er skrevet av 50 prosent kvinner og 50 prosent menn, for å sikre at det blir lest av våre største kunder.

For kvinnelige advokater med partnerambisjoner er oppslaget i DN fredag 8. februar nedslående. Slik advokatbransjen fremstilles er det en stor krets av dyktige kvinnelige partnerkandidater som står og stanger hodet i det beryktede glasstaket og blir forbigått av mindre flinke mannlige kolleger med 3000 fakturerbare timer på blokken år etter år.

Vi opplever ikke at virkeligheten er slik. Utfordringen er heller at mange kvinnelige advokater faller fra før de kommer i en posisjon der de vurderes for partneropptak. Her har advokatbransjen stort forbedringspotensial. Det er også her likestillingstiltak vil ha best langsiktig effekt.

Det er oppløftende å se at både våre største norske kunder og fagmiljøene tar likestilling på alvor, og stiller krav til advokatfirmaene. Det applauderes og ønskes velkommen. Det er derimot synd å se at enkelte synes å forutsette at en kvinnelig advokat umulig kan være like innbringende for firmaet som en mann. Dette er direkte feil og neppe slik advokatfirmaene selv opplever det.

Å kategorisk telle kvinnelige hoder i partneropptakene de neste årene er heller ikke egnet til fremme likestillingen i advokatbransjen på sikt.

Ufravikelige krav fra kunder om et visst antall kvinnelige partnere kan resultere i ren kvotering eller at det gjelder andre krav for å bli partner for kvinner enn for menn. Fortrinnsrett og kvotering av kvinner er et upopulært likestillingstiltak – blant kvinner selv, ifølge Core senter for likestilling.

Hvem ønsker å være den som blir kvotert inn som partner til tross for at man er et tapsprosjekt for firmaet? Eller kun fordi klienten krever å se en kvinnelig partner på teamet?

Likestilling hos advokatfirmaene kan heller ikke ses isolert fra samfunnet. Kjønnsroller i næringslivet henger sammen med kjønnsrollene i hjemmet. Det er lett å være enig med advokat Hilde Alexandra Grønland Kuburic i Equinor i at « … moderne menn som i stor grad bidrar på hjemmebane, heller ikke vil nå opp som følge av dagens modell. De klarer ikke konkurrere mot dem som har en tradisjonell infrastruktur på hjemmebane» (DN 9. februar). Det kan neppe være hensikten at kravene om flere kvinnelige partnere skal bidra til flere husholdninger hvor kun én jobber og den andre tar seg av hjemmet.

Så hva er en bedre løsning?

I stedet for kun å fokusere på kjønnsfordelingen i partneropptakene håper vi klientene fortsetter å stille krav til måten advokatbransjen jobber og organiserer seg på. Vi sikter til kjønnsnøytrale tiltak som gir både den moderne advokatkvinnen og advokatmannen mulighet til å bli partnere.

  • Hvordan legger firmaet til rette for likestilling i firmaet generelt, ikke bare i partnerskapet?
  • Hva er kjønnsbalansen på de forskjellige nivåer?
  • Er det like rettigheter og faktiske muligheter til å ta foreldrepermisjon for begge kjønn?
  • Er det like akseptert at begge kjønn er hjemme med sykt barn?
  • Benytter advokatene digitale verktøy og prosjektstyringsverktøy slik at arbeidshverdagen lar seg planlegge?
  • I sum: Er det mulig å bli partner og samtidig ha halvparten av ansvaret på hjemmebane?

Det er opplagt riktig å kreve resultater av tiltakene advokatfirmaene påberoper seg. Men å fokusere utelukkende på antall hoder kan gå på bekostning av langsiktige tiltak med bedre effekt. Vi mener det beste for advokatfirmaene og deres kunder er at de mest egnede kandidatene blir partnere, uavhengig av kjønn og livssituasjon.

Senter for Likestillingsforskning har publisert ti anbefalinger for å bedre kjønnsbalansen i toppstillinger. Ingen av anbefalingene går ut på at advokatfirmaene skal tape penger på kvinnelige partnere eller at advokater skal bidra mindre på hjemmebane.

Advokatfirmaene tåler å bli målt på hvilke muligheter talentene har. Vi tror våre respektive arbeidsgivere er de beste i klassen på dette. Aldri har bransjen hatt bedre muligheter til løse oppgavene våre på en moderne måte samtidig som forretningsadvokatene kan hente i barnehagen annenhver dag.

Å telle hoder blir en kortsiktig løsning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Den hyggelige nye jenta på teamet viser seg å være en skikkelig latsabb. Hva gjør du? Svaret får du i Mandagsmøtet!
Ungarns statsminister lover null inntektsskatt resten av livet til kvinner som føder minst fire barn
00:33
Publisert: