Den nye toppsjefen i Pareto Securities, Christian Jomaas, blir i DN 7. september kalt «gammeldags» av Maria Østerhus Lobo i Econa. Jomaas er ikke aktiv nok for å fremme kvinneandelen i Pareto.

Diskusjonen er en klassisk likestillingsdiskusjon, eller «hakk i plata», som Eva Grinde skriver i DN 11. september. Jomaas mener at kvinneandelen vil øke naturlig så lenge jenter og gutter gis samme mulighet. Østerhus Lobo er resultatorientert og mener økt kvinneandel er en ledelsesoppgave. Ledelsen bør ha en strategi for å øke kvinneandelen raskere enn det en «naturlig utvikling» med like konkurransevilkår fører til.

Østerhus Lobo viser dessuten til en rapport som tilsier at en strategi for økt mangfold vil øke lønnsomheten og minske risikoen. Om dette stemmer vil Pareto tape på sikt, vil en liberaler svare.

Kritikken fra Econa hadde hatt mer for seg om Jomaas uttalte noe som med rette kan kalles «gammeldags», som for eksempel at bransjen ikke passer for kvinner eller lignende, men det er ikke tilfelle. Jomaas er tvert om mer opptatt av likebehandling.

Likevel kan Østerhus Lobo ha viktige poenger. Det er godt mulig at de delene av næringslivet hvor kvinneandelen er lav, har en prestasjons- og arbeidstidskultur, som virker hemmende slik at kvinner og menn reelt sett ikke stiller likt. Det burde kanskje Jomaas være mer opptatt av.

Uansett kan ikke nyutdannede som ønsker en karriere – enten de er menn eller kvinner – bare forvente tilrettelegging «ovenfra». De må «ønske det også», som Jomaas sier.

Enhver kjønnsfordeling skjevere enn 60/40 tyder ikke på at noe er galt på system- eller ledelsesnivå. Det kan også skyldes ulike valg og preferanser på individnivå.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.