Det har den senere tid vært stor oppmerksomhet rundt spørsmålet om å åpne for kvinnelig medlemskap i Norske Selskab. Det har også blitt reist spørsmål om det er mulig å være for likestilling og mangfold, og samtidig være medlem av og ha verv i en forening som ikke åpner for kvinnelige medlemmer. For egen del er problemstillingen aktuell, fordi jeg er for likestilling, og er valgt som medlem av representantskapet, primært et tilsynsorgan som normalt møtes to timer fire ganger i året.

Jeg mottok på vegne av Storebrand Likestillingsprisen så tidlig som 2003. Som leder i norsk finansnæring de siste 20 årene har jeg aktivt arbeidet for likestilling gjennom, trainee-programmer, lederutviklingsprogrammer, programmer for flere kvinnelige styremedlemmer og utallige foredrag, og jeg har bidratt til å øke andelen kvinnelige ledere i organisasjonene jeg har ledet. Nå tilhører jeg et mindretall i Norske Selskab som ønsker å åpne for kvinnelige medlemmer.

At det er ulike synspunkter på viktige spørsmål i en forening eller organisasjon er regelen mer enn unntaket. Det betyr at mindretallet ikke automatisk bør bli assosiert med flertallets standpunkt. Jeg mener prinsipielt at man må stå for og bli vurdert ut fra sine egne standpunkter, og ikke ut fra hva et til enhver tid gjeldende flertall måtte mene.

Grunnlaget for endring legges i brytningen mellom ulike meninger, med respekt for hverandres standpunkter. Organisasjoner og foreninger blir påvirket utenfra, men endringene må komme innenfra. Det vil svekke dynamikken i foreningslivet om mindretallet alltid skal velge den enkle løsningen og gå ut i stedet for å fortsette arbeidet i foreningen eller organisasjonen.

Det jeg imidlertid ikke kan forsvare er at debatten om denne saken påvirker min arbeidsgiver og de medlemmene jeg representerer negativt. Saken tar oppmerksomhet bort fra de viktige sakene vi arbeider med, og det kan ikke fortsette. Jeg har derfor besluttet å trekke meg fra vervet som medlem av representantskapet i Norske Selskab, og melde meg ut av foreningen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.