Thomas Lange og Anne May Melsom svarer i DN 28. september på vårt innlegg (i DN 21. september), som var en kommentar til deres opprinnelige innlegg i DNs «Forskning viser at …» spalte 14. september, med overskriften «Flere kvinnelige ledere gir lavere lønnsomhet».

Det er fint å se at de nå er enige med oss i at en korrelasjon ikke kan tolkes som en årsakssammenheng, at forskning ikke viser at kvinnelige ledere gir lavere lønnsomhet, og at man derfor heller ikke kan trekke slutninger om effekter av tiltak som har til hensikt å øke likestilling mellom menn og kvinner i ledelsen i norsk næringsliv.

Poenget med vårt innlegg var å forklare at Melsoms studie fra 2015, eller annen forskning, ikke gir grunnlag for å hevde at «Flere kvinnelige ledere gir lavere lønnsomhet», og heller ikke til å hevde at «Høyere kvinneandel blant ledere øker sykefraværet. Det gir lavere lønnsomhet i bedriftene».

Det er flere mulige forklaringer på hvorfor man observerer en samvariasjon mellom høyt sykefravær og en høy kvinneandel i ledelsen, slik vi skriver i vårt innlegg 21. september, og vi gir noen eksempler. Lange og Melsom peker kun på ett eksempel, som de ser ut til å mene er den mest plausible forklaringen, siden de sier at «Tvert imot styrker funnene hypotesen om at kvinnelige ledere i større utstrekning skaper mer aksept for sykefravær, uavhengig av årsaken til fraværet».

Det er bra at de nå går tilbake på dette, selv om svaret deres ikke overbeviser oss om at de helt forstår at enkle korrelasjoner heller ikke kan brukes til å gi støtte til bestemte ideer eller styrke bestemte hypoteser.

Forskning som kun avdekker samvariasjon mellom to variabler i et datamateriale kan brukes til diskusjon, til private meningsutvekslinger og som utgangspunkt for senere analyser. Men de egner seg ikke godt i spalter som «Forskning viser at….».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.