Min mann og jeg bestemte oss for å dele permisjonen med seks måneder hver da vår yngste sønn ble født. En dag etter at jeg var tilbake i full jobb og det nærmet seg barnehagestart, svingte jeg innom en butikk på vei hjem fra jobb og kjøpte utedress til minstemann. Men da jeg kom hjem, var det ikke anerkjennelse å hente for at dressen var i boks.

Min mann mente tvert imot at dette var helt feil type utedress. Han hadde googlet og lest omtaler og tester av utedresser, og så for seg en annen dress, som han mente ville egne seg mye bedre.

Lucie Katrine Sunde-Eidem
Lucie Katrine Sunde-Eidem (Foto: Øyvind Nordahl Næss)

Først syntes jeg det var litt sårt å få den beskjeden. Men så tenkte jeg meg om, og skjønte at det er dette likestilling i hjemmet, og det såkalte tredje skiftet, handler om.

Det handler om at far i større grad må involvere seg i alle de små beslutningene som tas på løpende bånd på hjemmebane, som i sum blir en stor oppgave. Som innkjøp av utedresser, barnehagesekk, tøfler og ullundertøy. Tørking av våte sko og vasking av skittent tøy.

Og det handler om at mor må være villig til å gi fra seg noe av kontrollen. At far kjøper den utedressen far synes er best, og ferdig med det. At far tar en større del av permisjonen. Og at det er like naturlig at far er hjemme med sykt barn som mor, for å nevne noen konkrete og viktige valg som hver enkelt familie står overfor.

Ifølge Econas lønnsstatistikk for masterutdannede økonomer taper kvinner ti millioner kroner gjennom karriereløpet sammenlignet med menn. Foreldrepermisjon er den utslagsgivende faktoren. Kvinnene klarer ikke å ta igjen lønns- og karrieretapet som permisjonen, og de påfølgende småbarnsårene, fører med seg. Econa-sjef Nina Riibe har tidligere her i Dagens Næringsliv pekt på flere strategiske grep som arbeidstagere og arbeidsgivere kan ta for å bidra til å tette dette gapet. Behovet for strategiske valg gjelder også på hjemmebane.

Mangfold og likestilling er like viktig hjemme som på jobb. Forskning (State of Nordic Fathers, 2019) viser at fedre som tar lengre foreldrepermisjon, gjør en større del av arbeidet hjemme. På spørsmålet om hvem som har hovedansvaret for å holde oversikt over familiens logistikk, svarer åtte av ti kvinner at det i hovedsak er deres jobb, mot kun én av ti menn. En jevnere ansvarsfordeling hjemme, vil gi for jevnere mulighet til å håndtere mer ansvar på arbeidsplassen for begge foreldre.

Vi politikere spiller selvfølgelig også en viktig rolle. Derfor har denne regjeringen blant annet lagt frem en handlingsplan for kvinnelige gründere, og styrket aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. Aktivitets- og redegjørelsesplikten innebærer at alle arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Et annet viktig grep regjeringen har tatt er utvidelsen av pappapermisjonen.

Det diskuteres nå hvorvidt koronakrisen og utstrakt bruk av hjemmekontor har satt likestillingen i hjemmet tilbake. Et annet perspektiv er at koronakrisen også har vist oss at flere møter kan tas digitalt og at det finnes alternativer til jobbreisen vi tidligere ikke trodde vi kunne klare oss uten. Vi har også kunnet lese om både næringslivstopper og ledere i offentlig sektor, som sier at reisevirksomheten i deres organisasjon vil bli varig redusert også etter koronakrisen. Det kan frigi tid både på jobb, og på hjemmebane.

Valgene vi tar spiller en rolle. Familien, næringslivet og samfunnet som helhet har alt å vinne på likestilling og mangfold, både på jobb og foran skittentøykurven. For vår familie har likestillingen hjemme gitt barna to sidestilte omsorgspersoner. Det delte ansvaret hjemme har vært avgjørende for at vi begge har kunnet ta på oss mer ansvar på jobb. Valgene vi alle tar spiller en rolle.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.