Konkurranse i luftfarten

Konkurransehensyn tilsier varsomhet med krisepakker i norsk luftfart, mener Lars Sørgard og Gjermund Nese i Konkurransetilsynet i et innlegg i DN 11. november. Det er imidlertid ikke kun konkurranse som er viktig i luftfarten. Jeg arbeider hver dag for å holde flysikkerheten på et meget høyt nivå, og mener det er behov for å utfylle bildet Sørgard og Nese gir.

Ja, konkurranse har gjort det betydelig billigere å fly de siste årene. Det er bra. I forskning på sikkerhet opereres det med et uttrykk: «high-reliability organizations» (HRO), såkalte høyt pålitelige organisasjoner – altså en organisasjon eller bedrift som det settes høye forventninger til, som atomkraftverk eller hangarskip – og flyselskap. At disse fungerer uten grove feil eller uhell, er i alles interesse.

I matbutikken teller kjapphet og billigst mulig, og det skaper en kultur om at billigst kan overstyre kvalitet hvis kundene ønsker det. Hvis et syltetøyglass ramler ned og knuses på grunn av slurv eller pakkefeil, får ikke det store konsekvenser. I luftfarten har det helt andre konsekvenser om noe ramler ned og knuses. Luftfarten kan derfor ikke tillates kun å konsentrere seg om å redusere kostnader, effektivisere arbeidstid eller benytte vikarer i pressperioder.

Ved vurdering av konkurransen i luftfarten bør derfor grad av kvalitet – les sikkerhet – alltid være en faktor. Minimumskrav og maksimumsregler er akkurat det, og det enkelte flyselskaps nasjonale luftfartstilsyn skal kun etterse at disse er oppfylt.

«Å bevare det bestående» kan være bakstreversk når det gjelder priskonkurranse skriver Sørgard og Nese. Når det gjelder flysikkerhet har imidlertid varsomhet og et føre var-prinsipp vist seg å være et klokt valg. Hvor feil det kan gå hvis en HRO ensidig fokuserer på pris, har vi et grelt eksempel på hos Boeing, der kommersielt press er den bakenforliggende årsaken til to katastrofer. De amerikanske konkurransemyndigheter vil allikevel si at 737 MAX-ulykkene har skjedd i en periode med «sunn» konkurranse.

Vi kan til dels være enig i Konkurransetilsynets formaning om forsiktighet med krisepakker til norsk luftfart. Det er imidlertid andre hensyn å ta enn pris i denne saken. Flysikkerhet kan ikke komme som en bonus, det må alltid være det viktigste. Konkurranse og fokus på pris må nesten komme i andre rekke.

Som en kollega sa i cockpit: «Flyvning er trygt – men det er ikke ufarlig».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.