Tror DN at en feil blir riktig bare den gjentas ofte nok?

I en DN-artikkel 22. mai om budene på Norwegian i 2018, heter det at: «… styret – ledet av daværende styreleder Bjørn H. Kise – fikk flere forslag til bud fra britiske International Airlines Group (IAG) men avslo det».

Dette er ikke første gang DN fremstiller saken slik – til tross for at jeg og andre ved flere anledninger har påpekt at det er feil. Avisen skaper et inntrykk av at Norwegian-styret ikke behandlet budene på selskapet ansvarlig og til det beste for aksjonærfellesskapet. Når en så alvorlig og feilaktig fremstilling som denne gjentas gang på gang, og det mot bedre vitende, vitner det om uetterrettelig og uredelig journalistikk fra DNs side.

La meg oppsummere hva som faktisk skjedde.

Allerede i 2016 fikk styret i Norwegian utarbeidet en 52 siders såkalt «Defence Manual» i overensstemmelse med børsens anbefaling. Denne inneholdt detaljerte prosedyrer for behandling av bud på selskapet. Likeledes var det opprettet en ekstern «Defence Steering Commitee» bestående av Jon Gunnar Pedersen (Arctic Securities), Karl Skjelbred (Danske Bank) og Eduard van Wyk (Goldman Sachs). Komiteen ble straks varslet og trådte umiddelbart sammen ved bud. Deretter avga komiteen en skriftlig anbefaling til styret som så behandlet budene.

Ved to anledninger i 2018 ble indikative bud fra IAG avvist av Norwegian-styret etter anbefaling fra Pedersen, Skjelbred og van Wyk. Dette var fordi budene lå til dels langt under børskurs.

Under styremøtet 19. november 2018 aksepterte styret i Norwegian, med undertegnede som styreleder, et bud fra IAG som lå over børskurs. Budet hadde blant annet forbehold om due diligence, konfidensialitet og tillatelse fra europeiske konkurransemyndigheter. Salgsavtale ble inngått 27. november og due diligence gjennomført. Imidlertid meldte konsernsjef Willy Walsh i IAG den 21. desember 2018 til daværende konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian, at IAG ikke kunne gjennomføre kjøpet. Begrunnelsen var blant annet den uavklarte Brexit-situasjonen. Det kom deretter ingen nye bud.

Av hensyn til konfidensialitet kunne ikke Norwegian dele alle detaljer fra denne prosessen med offentligheten den gang. Men i et intervju med E24 1. februar 2019 fortalte jeg om budet og sa at «Vi godtok budet». Innholdet i dette intervjuet ble gjengitt også av DN.

Likevel har avisen ved flere anledninger i ettertid fremstilt saken helt annerledes. Som i en større artikkel den 21. mars i år, der det heter at «I et E24-intervju sa Kise at samtalene gikk for sakte fremover, og at Kjos og Kise derfor ville gå videre alene». Dette er en helt feil gjengivelse av det som skjedde og det jeg fortalte E24. Og basert på dette konkluderer avisen med følgende: «I stedet for å drysse milliarder av kroner på små og store eiere, ville styret – med Kise i spissen – holde på makten».

DN står selvsagt fritt til ikke å tro på meg. Men det står ikke avisen fritt å fremstille som faktum uten videre dokumentasjon noe som er diametralt motsatt av hva jeg, som en førstehåndskilde til prosessen, sier skjedde.

Dette føyer seg inn i en rekke av usanne eller uriktige påstander om Norwegian og HBK Holding. To ferske eksempler er den feilaktige beskrivelsen av at HBK har 688 millioner i gjeld til Danske Bank, og at HBK inngikk en TRS-avtale samtidig som selskapet solgte aksjer, der tapet visstnok var på 200 millioner kroner. Begge deler er usanne og uten forankring i selskapets regnskaper slik DN hevder.

Gode journalister bør kunne lese, lytte, tenke og skrive. I Dagens Næringsliv synes de å ha lest, lyttet og tenkt lite. Men skrevet mye.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.