Professor II-ordningen bidrar til å sikre våre studenter gode og kunnskapsrike undervisere fra et arbeidsliv og et globalt akademia i rask utvikling. Forslaget til ny universitets- og høyskolelov utfordrer ordningen. Det er uheldig.

Departementet foreslår å fjerne hjemmelen for åremål for vitenskapelige bistillinger i mindre stillingsbrøker (typisk 10–20 prosent). Det vil fortsatt være anledning til å ansette i bistillinger midlertidig, men bare opp til tre år for offentlig ansatte og fire år for ansatte i det private. Dersom vi ønsker tilsetning i lengre perioder, må tilsetningene gjøres faste.

Det vil være uheldig. For mange av fagmiljøene som trenger disse stillingene, er tre eller fire år kort tid.

For eksempel søker vi i økende grad å knytte til oss sterke fagpersoner fra arbeids- og næringsliv for å øke arbeidslivsrelevansen i våre utdannelser og styrke koblingene til næringslivet. Tilsvarende gjelder koblinger til sterke akademiske forskningsmiljøer i utlandet. Det tar tid å integrere professor II i studier og fagmiljø.

Samtidig vil fast ansettelse svekke vår evne til å fornye oss og koble oss til endringer i et arbeidsliv i rask utvikling. Forslaget vil føre til mer byråkrati, og vi frykter ordningen kan bli mindre attraktiv for noen av de beste kandidatene.

Vi ønsker samme muligheter for å ansette professor II som vi har i dag. Vi ansetter fast når det er formålstjenlig, men trenger fleksibilitet. Vi håper regjeringen tar dette i betraktning når de behandler forslaget til ny universitets- og høyskolelov.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.