Departementet har fremmet et forslag om at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal kunne lagre, systematisere og analysere all åpent tilgjengelig informasjon på nett i fem år, med mulighet for utvidelse til 15 år.

Vilkårene er bare at det ikke er beskyttet av for eksempel passord, og at det «antas» å være nødvendig for å kunne utarbeide analyser og etterretningsvurderinger.