Dagens Næringsliv er på lederplass lørdag 13. mars ikke overbegeistret for et resirkuleringsfond for en av Norges viktigste eksportnæringer. Omstilling og fornyelse av flåten, aktivitet og verdiskaping ved norske verft, bedre balanse i offshoremarkedet og redusert tapseksponering for staten gjennom Giek er langt mer enn en «en gavepakke til offshorerederne pakket inn i grønt papir», slik DN forenkler det.

Norske offshorerederier eier og driver den mest avanserte offshoreflåten i verden. For hvert offshoreskip som bygges i Norge, skapes tusenvis av arbeidsplasser langs kysten. Gjennom fartøyets livsløp sysselsettes mange norske sjøfolk, og verdiene som skapes gir sterke ringvirkninger som hele kongeriket nyter godt av.

Sammen med skipsverftene er offshorerederiene uunnværlige deler av et velsmurt maritimt innovasjonsmaskineri som sysselsetter 82 500 kvinner og menn langs hele norskekysten. Den norske maritime klyngen er landets nest største bidragsyter til eksportinntekter, og driver frem nye grønne teknologier – som batteriferger, ammoniakk- og hydrogenfremdrift – på løpende bånd. Grønn teknologi som hele verden i økende grad etterspør, og som fremover vil befeste Norges posisjon som en progressiv blågrønn stormakt.

Dette er den samme norske maritime klyngen som nå foreslår at det opprettes et midlertidig resirkuleringsfond for offshoreskip. Dette er et tiltak som gir verdiskaping, sysselsetting, omstilling og fremtidige eksportinntekter.

Vi kan drøfte lenge og vel hva som ble gjort galt før oljekrisen i 2014. Men det er ingen tvil om at dette er en næring som har vært helt sentral i å skape betydelige inntekter til fellesskapet. Oljekrise og koronakrise har ført til over 100 offshorefartøy i opplag langs kysten. Å katalysere omstilling i offshorenæringen er solid næringspolitikk, god miljøpolitikk og fremtidsrettet klimapolitikk. I en tid hvor vi i tillegg trenger aktivitet, er tidspunktet for fremme dette industriprosjektet riktig.

Resirkuleringsfondet retter seg inn mot slutten av fartøyenes livsløp: Det ligger et betydelig grønt verdiskapingspotensial i å resirkulere offshorefartøyene ved norske verft, og la komponentene i større grad enn tidligere inngå i nye verdikjeder. Bare i Ulsteinvik, vil vi kunne sysselsette 100 nye verftsarbeidere. Totalt vil nesten 2 000 nye arbeidsplasser kunne skapes, og det er bare ved verftene. Derfor mener vi at det er en god idé å gjøre resirkulering i Norge. Da sikrer vi også de høyeste miljøstandardene for dette arbeidet.

Maritim næringen har vilje og evne til å bygge videre på en maritim sirkulærøkonomi, der vi utnytter ressursene våre bedre og samtidig utvikler teknologi som skaper høyteknologiske arbeidsplasser samt eksportinntekter til fremtidig velferd.

Staten har gjennom en aktiv næringspolitikk vært avgjørende for at vi har verdens mest komplette maritime klynge. Det kan vi ikke ta for gitt at vi skal ha i fremtiden. Det må investeringer til for å videreutvikle denne posisjonen, og et resirkuleringsfond er en strategisk viktig investering.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.