Dagens Næringsliv er opptatt av beredskap og matsikkerhet og fastslår i sin lederartikkel 21. november at blind høne lagrer korn. DN avviser behovet for beredskapslagring av korn og mener å finne støtte for det i to tidligere rapporter publisert av daværende Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, som i dag er en del av Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

Nibio har ikke utredet behovet for beredskapslager for korn i Norge. Vi kan derfor ikke tas til inntekt for at en slik beredskap ikke vil være fornuftig å etablere.

Samfunnssikkerhet og beredskap og hvilken risiko man er villig til å ta, er et politisk spørsmål. Det vi fra Nibios side kan gjøre, er å få frem et best mulig faktagrunnlag og beskrive så relevante og realistiske scenarioer og risikobilder som mulig.

Klimascenarioene og den geopolitiske situasjonen, enten en tenker Europa eller verden samlet, levner liten tvil om at det er mange nye risikobilder som tegner seg. Det betyr at risikovurderinger kontinuerlig må oppdateres med utgangspunkt i ny kunnskap.

For kritiske samfunnsområder vil det naturlige svaret på økt usikkerhet og risiko være økt beredskap. Av den grunn velger vi som samfunn, blant mye annet, å bruke 60 milliarder kroner i året på militær sikkerhet.

Gitte ekstremsituasjoner kan ha uforutsigbare konsekvenser også for det trygge og oljerike Norge. Uavhengig av kornlager eller ikke så er det gode grunner til at nasjonal matsikkerhet og beredskap bør tas på største alvor, sett opp mot de globale utviklingstrekkene vi som samfunn står overfor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.