Erling Hjelmeng, professor ved Universitetet i Oslo, og Tommy Staahl Gabrielsen, professor ved Universitetet i Bergen og Bergen Center for Competition Law and Economics

Skadelig Høyre-forslag om priser

Høyre-forslaget om like innkjøpspriser på dagligvarer gir neppe massiv etablering av nye kjeder. Det kan heller gi høyere priser.

Publisert: Oppdatert:

Det avgjørende fra samfunnets side er om dagligvarekundene vil vinne på et slikt forbud, altså om kundene vil oppleve lavere priser og bedre vareutvalg. Det er langt fra opplagt, skriver artikkelforfatterne.
Det avgjørende fra samfunnets side er om dagligvarekundene vil vinne på et slikt forbud, altså om kundene vil oppleve lavere priser og bedre vareutvalg. Det er langt fra opplagt, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Javad Parsa)