DN har bedt om kommentar til påstandene om at min forskning i stor grad skal være finansiert av Mills, at finansieringskilden «Mills Vita Heart Foundation» er ugyldig og at min rolle som rådgiver for Mills gjør meg inhabil.

Påstandene er feil.

Hverken vår nye studie eller andre studier med meg som hovedansvarlig er gjort med økonomisk bidrag fra Mills. Arbeidet med å gi faglige råd til Mills honoreres med cirka 20.000 kroner per år, men myndigheter har klare føringer på at akademia skal forske med næringslivet.

Vår nylig publiserte studie på Atkinsdietten ble planlagt i 2011, da lavkarbo hadde en voldsom popularitetstopp som gjorde et betydelig inntrykk på våre studenter. Det er da god læring å se hvordan dette virker på egen kropp, og på eget initiativ hadde tidligere studenter prøvd Atkinsdietten og publisert dette arbeidet i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2013.

Inspirert av de funnene gjorde vi studien som nå er publisert, og etter dette planla vi enda ett prosjekt, og søkte Vita hjertego’ bevilgningen «1 kr til hjertesaken» om forskningsstøtte. I 2016 fikk vi støtte på 200.000 kroner, midler som foreløpig står ubenyttet på UiOs forskningskonto, da prosjektet ikke er igangsatt.

Dette prosjektet kan imidlertid ses på som en utvidelse av vår nylig publiserte studie, og med dagens strenge regler er det derfor riktig å opplyse om støtten slik vi har gjort. Således ble Vita hjertego’ bevilgningen «1 kr til hjertesaken» til «Vita Heart Foundation», fordi formålet var det samme som for en stiftelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.