Det begynner å bli noen år siden fiskeriminister Per Sandberg lanserte ambisjonen om eksport av norsk sjømat for 500 milliarder kroner i 2050. Med 107 milliarder i eksportinntekter i fjor kan veien dit synes både lang og bratt, spesielt om man legger til grunn at mesteparten av det som eksporteres går til middagskonsum, samtidig som de spisevanene endres kraftig verden over.

For de aller fleste av oss er fisk og sjømat synonymt med middagsmat, men hva vil skje med konsumet nå som «middag» som måltidsinstitusjon er på vei ut for å bli erstattet av det som gjerne kalles for «løpende» spising, eller «snacking»?

Halveringen av sjømatkonsumet blant dem under 34 år, som vi har sett de siste årene, kan i stor grad forklares av nettopp dette.

Norges sjømatråd og andre har lenge påpekt behovet for produktinnovasjon innen næringen for å møte de nye spisevanene, men det er lite nytt å finne i butikkhyllene. Enda mindre får man øye på når det gjelder markedsinnovasjon og det å bringe sjømaten inn i nye distribusjonskanaler, som web, apotek og treningssentre.

Man kan jo spørre seg om hvorfor ikke den norske sjømatnæringen satser mer på produkt- og markedsinnovasjon når forbrukerne, og da spesielt kommende generasjoner, går i en helt annen retning i matveien enn for bare få år siden.

I Easyfish har vi lenge jobbet med løsninger som kan bringe sjømaten bort fra å være noe man primært spiser til middag til å være noe som kan spises like ofte og lettvint som nøtter, frukt og proteinbarer. Vi er kommet et stykke på vei.

Dels har vi fått frem ei superenkel forbrukerløsning som svarer på morgendagens spisevaner – når som helst, hvor som helst, uten bryderi – dels har vi utviklet en produksjonsmetode som utnytter råstoffet bedre, samt møter kravet om mindre CO2-utslipp, og dels har vi klart å øke verdien på fisken betydelig.

Det som nå gjenstår, det vanskeligste, er å få næringen for øvrig og dem med risikokapital til å fatte interesse for en gründerbedrift utenfor Tromsø, hvis ambisjon er å forbedre folkehelsen gjennom sterk forenkling og tilgjengeliggjøring av norsk sjømat.

Kanskje kan det hjelpe om det nevnes at det globale sjømatmarkedet er på cirka 1600 milliarder kroner, med en årlig vekst på 2,5 prosent? Eller at det globale mellommåltidsmarkedet er på 5000 milliarder kroner, med en årlig vekst på 6,2 prosent? Begge bare venter på å bli «disrupted».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.