Å forsvare retten til spesialundervisning er ikke å hegne om byråkrati, men å tenke på elevens beste. Vi som advarer mot å fjerne retten til spesialundervisning, gjør det ikke fordi vi går med skylapper og hegner om byråkrati og laugsinteresser, slik DNs kommentator hevder (DN 13. april: «Barneombud med skylapper på»). Vi gjør det fordi forslaget vil svekke elevenes rettigheter.

Regjeringens ekspertutvalg foreslår å fjerne retten til spesialundervisning, flytte 1300 årsverk fra PP-tjenesten til skolene og 300 årsverk fra Statped til fylkeskommuner.