Medietilsynet har gjort opp status for mangfoldet av og blant de norske medietilbyderne. Det er første gang siden Mediemangfoldsutvalgets utredning kom i 2017 at det er utarbeidet en slik oversikt. Medietilsynet har blant annet sett på antall medieeiere og styrkeforholdene dem imellom, antall medier, hvor de holder til, kjønns- og alderssammensetningen i redaksjonene og befolkningens tilgang på kringkastingsnett og bredbånd.

Alt dette er forhold som påvirker medietilbudet vårt. Nettopp derfor er det viktig for oss alle. Det handler nemlig om din og min mulighet til å få vite hva som skjer i det samfunnet vi er en del av, fra ulike medier med variert innhold og mange forskjellige stemmer. Mediemangfold er rett og slett en forutsetning for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati.

Frie og uavhengige medier er avgjørende for kritisk journalistikk og nyhetsformidling fra ulike samfunnsområder. Derfor har de redaktørstyrte journalistiske mediene en særlig viktig rolle. Men de er under press fra flere kanter. Globale aktører konkurrerer om folks tid og betalingsvillighet, og om annonsørenes penger.

Digitalisering er dyrt, og dermed krevende, særlig for de minste medieaktørene. I dette bildet er det viktig å hegne om det norske mediemangfoldet, og da må vi også vite hvordan det faktisk utvikler seg.

Medietilsynets nye mediemangfoldsregnskap skal følge utviklingen både for avsender-, innholds- og bruksmangfold over tid. I første omgang har vi kartlagt avsendermangfoldet, og heldigvis ser vi at Norge har et sterkt mangfold av redaktørstyrte medier.

De fleste norske kommuner dekkes både av en lokalavis og lokalkringkasting. Det er cirka 290 tilbydere i det norske avismarkedet, der langt de fleste retter seg mot et lokalt marked.

Norge har få geografiske blindsoner, men tidligere undersøkelser viser at Oslo er et unntak. Riktignok har mange nasjonale medier både utgiversted og redaksjon i hovedstaden, men det betyr ikke at de dekker lokale forhold og maktstrukturer systematisk.

Få medieaktører dekker det regionale forvaltningsnivået. Derfor har NRKs regionale sendinger en viktig funksjon som regional nyhetskilde og er et viktig bidrag til det samlede mediemangfoldet.

I avismarkedet ser vi en konsolidering, ved at stadig flere aviser eies av de største aktørene. I lokalradiobransjen samles flere innholdskonsesjoner hos færre eiere.

Det er krevende å være liten og å stå alene i en fase som fordrer investeringer og innovasjon for å henge med i den digitale utviklingen. Aviser utenfor konsern hadde både større opplags- og inntektsfall enn konserneide aviser i perioden 2013 til 2018, viser Medietilsynets rapport.

Med et konsern i ryggen kan det være lettere for de mindre aktørene å lykkes med den digitale overgangen og dermed trygge sitt fremtidige driftsgrunnlag. Men det er viktig å passe på at økt eierkonsentrasjon ikke fører til at avisenes innhold blir likere, for eksempel gjennom utstrakt redaksjonelt samarbeid. Det kan i så fall være negativt for mediemangfoldet.

Avsendermangfoldet i det nasjonale radio- og tv-markedet er stabilt, både ut fra antall eiere og markedsandeler. Men de internasjonale strømmetjenestene har opparbeidet seg en solid posisjon i det norske markedet og tar stadig markedsandeler. Ved utgangen av 2019 viser tall fra Kantar at Netflix var større enn NRK både målt i daglig og månedlig dekning.

Det blir viktig å følge med på hvor stor plass de store internasjonale aktørene får i det norske medielandskapet fremover, og hvilke konsekvenser utviklingen får for det norske mediemangfoldet.

Første del av Mediemangfoldsregnskapet viser at vi har et sterkt avsendermangfold i Norge. Forhåpentlig vil kunnskapen om vårt rike medietilbud bidra til å hegne om dette mediemangfoldet – og til å gi politikerne et godt kunnskapsgrunnlag når fremtidens mediepolitikk skal meisles ut.

Det handler om selve demokratiets og ytringsfrihetens infrastruktur, og det er noe det er verdt å kjempe for.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.