Innlegg: Pressens sponsorregler må liberaliseres

De presseetiske reglene om sponsing er for strenge. De kan liberaliseres uten at det går ut over redaksjonell uavhengighet eller allmennhetens tillit til mediene.

Handlingsrommet for dyptpløyende, nyskapende journalistikk utenfor de flimrende nyhetsstrømmene svekkes av sponsorforbudet. Nyhetsbildet ensrettes, skriver Halvard Helle i innlegget. Illustrasjonsfoto.
Handlingsrommet for dyptpløyende, nyskapende journalistikk utenfor de flimrende nyhetsstrømmene svekkes av sponsorforbudet. Nyhetsbildet ensrettes, skriver Halvard Helle i innlegget. Illustrasjonsfoto.Foto: Aleksander Nordahl
Publisert 5. August 2020, kl. 17.43Oppdatert 5. August 2020, kl. 17.43