I DN 23. mars omtaler Anine Kierulf, fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), 60-årsjubileet til Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Kierulf anfører at EMD har avsagt 47 dommer mot Norge. En god del av disse dommer kan diskuteres; enkelte kan gjøre skade, for eksempel Jansen-saken, der foreldre fikk medhold i kontakt med en alvorlig skadet rom-jente. Bare å ta slike saker til etterretning, er å gjøre EMD en bjørnetjeneste.

Kierulf bruker store ord om menneskerettigheter, som ofte vanlig er – «vi er dømt for brudd på en så sentral rett som rettferdig rettergang» flere ganger. Men ofte har sakene dreiet seg om detaljspørsmål uten klare etiske svar. Uenig med EMD er til dels EMD selv, for eksempel i saker om tilleggsskatt, der domstolen har snudd i spørsmålet om både tilleggsskatt og vanlig straff kan ilegges. EMD har mange dissenser der sympatien ofte kan ligge hos mindretallet.

I DN 25. mars fortsetter seniorrådgiver Kristian Nilsen i NIM det samme absolutterte forsvar av menneskerettsorganer, denne gang FNs torturkomité. Nilsen mener det er misforstått når undertegnede kritiserer ukloke konkrete forslag fra komiteen (i DN 18. mars). I stedet skal «rapporten [leses] i sin riktige kontekst». Rådene gitt av komiteen «bør være kjærkomne» uten at Nielsen overhodet vil diskutere deres konkrete innhold

Menneskerettigheten ytringsfrihet forbedrer institusjoner gjennom kritikk. NIM burde innse at det også gjelder menneskerettsorganer og ikke målbære en slags ikke-akademisk skriving på autopilot.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.