Eirik Holmøyvik, professor ved Det juridiske fakultet i Bergen

Overdreven frykt

Menneskerettane er ingen trugsel mot demokratiet vårt.

Publisert: Oppdatert:

I omfang og rekkevidde er EU-rettens bandlegging av norsk råderett gjennom EØS-avtalen uendeleg mykje større og meir djuptgripande enn dei internasjonale menneskerettskonvensjonane.
I omfang og rekkevidde er EU-rettens bandlegging av norsk råderett gjennom EØS-avtalen uendeleg mykje større og meir djuptgripande enn dei internasjonale menneskerettskonvensjonane. (Foto: inakiantonana/Getty Images)