Øystein Dørum, sjeføkonom og Petter T. Solbu, skatteøkonom, begge i NHO

Mer effektiv fordeling uten selskapsskatt

Publisert: Oppdatert: