Gøril Bjerkan

Gøril Bjerkan, cand.oecon. og jurist, stipendiat ved Institutt for privatrett, UiO

Merverdien av 40 etasjer på Fornebu

Publisert: Oppdatert: