Det er en sterk negativ sammenheng mellom økonomisk vekst og korrupsjon. Den «sunne» delen av privat sektor gir vesentlige samfunnsbidrag og følger samfunnets spilleregler. Den private sektor spiller derimot også dessverre en rolle som tilrettelegger for korrupsjon, skatteunndragelser og hvitvasking av penger.

Benedicte Schilbred Fasmer
Benedicte Schilbred Fasmer (Foto: Eivind Senneset)

Ved å begrense omfanget av skatteunndragelser, korrupsjon og hvitvasking av penger kan verdens myndigheter omdirigere milliarder av kroner til arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Koronapandemien har forsterket ulikhetene kraftig, og gjort landenes økonomi svakere. Dette understreker behovet for handling på global basis, i både lav og høyinntektsland, i offentlig og privat sektor, for effektivt å forebygge og bekjempe det globale korrupsjonsproblemet.

Denne uken publiserte FNs Høypanel for Økonomisk Ansvarlighet, Åpenhet og Integritet for oppnåelse av 2030-agendaen (Facti-panelet) sin rapport etter et år med drøftelser. I Facti-panelet har vi drøftet komplekse og tekniske mulige tiltak. Målet var like klart og enkelt som det var utfordrende: å stoppe lekkasjen av milliarder av kroner og kanalisere flere av disse midlene til bærekraftig utvikling.

Panelet konkluderte med at verdens myndigheter trenger mer samarbeid, og spesielt mer koordinering. Det er derfor viktig å styrke det globale styringssystemet, og FN er det mest passende stedet for dette arbeidet mener vi ettersom vi kun lykkes dersom flest mulig land er med.

Dette er ikke en agenda bare for myndigheter. Privat sektor har en viktig rolle å spille som pådriver for de endringene som skal til for å redusere korrupsjon. En klar retning fra styre og ledelse er avgjørende for å etablere en kultur for ansvarlighet og integritet i privat sektor: En kultur der bestikkelser er uakseptabelt, der det å betale selskapsskatt ses på som en del av samfunnskontrakten, og der man respekterer lovens ånd i alle anliggender, ikke bare dens ordlyd.

Det trengs en ny ansvarlighetskultur i næringslivet, der man ikke bare tar ansvar for tall og resultater, men også for mennesker og miljø. Det trengs egnede sanksjoner og incentiver for å sikre at ledelsen i virksomhetene holdes ansvarlig for misligheter.

Det trengs en ny ansvarlighetskultur i næringslivet, der man ikke bare tar ansvar for tall og resultater, men også for mennesker og miljø

Mekanismer for selvregulering kan utgjøre et viktig supplement til en regulatorisk struktur. Slik selvregulering kan for eksempel ta form av at investorer selger seg ut av virksomheter som ikke har økonomisk integritet på agendaen.

I forrige måned solgte for eksempel Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet, seg ut av syv selskaper som hadde drevet med aggressiv skatteplanlegging og som ikke hadde vært åpne i skattespørsmål. Dette bidrar til å drive endring.

For å få på plass er mest mulig rettferdig skattesystem er det viktig at vi også løser de nye problemene som har oppstått rundt beskatning av internasjonale digitale virksomheter. Fremveksten av store teknologiselskaper har store konsekvenser for lokal sysselsetting og økonomisk aktivitet. I mange tilfeller betaler derimot disse digitale gigantene mye mindre i skatt enn omfanget av virksomheten skulle tilsi.

Det haster derfor med en internasjonal skattereform som tetter hullene i den digitale beskatningen og sørger for like spilleregler for alle virksomheter.

Det sies ofte at kriser gir rom for nye muligheter. Dette er et slikt øyeblikk. For å oppnå en bærekraftig utvikling trenger vi økonomisk integritet. Facti-panelet har nå offentliggjort sine anbefalinger. Vi vet at anbefalingene er ambisiøse og til en viss grad kontroversielle. Men vi håper at de vil føre til felles handling til beste for oss alle.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.