Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth, Arbeiderpartiet, liker ikke at Høyre retter søkelyset mot Arbeiderpartiets næringspolitikk. I DN 27. juli hevder hun at Norge trenger en aktiv næringspolitikk.

Morten Steenstrup
Morten Steenstrup (Foto: Adrian Nielsen)

Da er det helt utrolig at Arbeiderpartiet i sitt stortingsprogram for 2021–2025 går til kamp mot private bedrifter. Det er ikke en slik aktiv næringspolitikk vi trenger.

I dag er privateide bedrifter en helt sentral drivkraft i norsk næringsliv. Vi har 600.000 bedrifter i Norge og under én prosent av disse har over 100 ansatte. To av tre nye jobber i privat sektor blir etablert i landets små og mellomstore bedrifter. Mer enn en million arbeidstagere jobber i disse bedriftene.

I et åpenbart forsøk på å demme opp for velgerflukten til partier lenger ut på venstresiden, har Arbeiderpartiet på viktige områder beveget seg betydelig mot venstre. Ikke med et ord nevner Arbeiderpartiet styrking av privat eierskap.

Arbeiderpartiet kommer nå med en rekke forslag til hvordan private bedrifter i fremtiden skal utelukkes og avvikles. Dette gjelder særlig overfor alle de privat ansatte og private bedrifter som leverer tjenester til vår velferdssektor. Dette vil ramme og påvirke flere hundre tusen arbeidstagere i private bedrifter og det vil ramme titusenvis av private bedrifter.

Det Arbeiderpartiet nå legger opp til er antagelig det største angrepet mot privat eierskap her i landet på mer enn 50 år. Det representerer et markant brudd med den satsing på privat-offentlig samarbeid som det lenge har vært bred enighet om.

Det heter rett ut at «Arbeiderpartiet vil redusere bruken av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten, slik som bestiller-utfører-modeller, outsourcing, internfakturering, konkurranseutsetting, privatisering og markedsbasert finansiering av velferdstilbudet».

Det heter videre at det skal igangsettes et arbeid for å redusere markedsstyringen i alle deler av spesialisthelsetjenesten. Partiet vil stoppe det de kaller privatiseringsreformen «Fritt behandlingsvalg».

Arbeiderpartiet skal avvikle ordningen med nøytral merverdiavgift i helseforetakene, fordi det bidrar til outsourcing av viktige driftsoppgaver. Partiet vil gjennomgå utviklingen av private helseaktører og privat helseforsikring i Norge for å redusere bruken.

På barnehagesektoren skal partiet innføre et strengt økonomisk regelverk, slik at eierne ikke lenger skal få lov til å ta utbytte. Det som nå foreslås mot de private barnehagene vil i sin konsekvens innebære at det private eierskap over tid vil avvikles eller forsvinne.

Disse eksemplene dokumenterer at Arbeiderpartiet varsler en ny og langt mer negativ holdning til privat eierskap. Ideologiske kjepphester tas ut av stallen. Det er lenge siden Arbeiderpartiet sist red slike hester.

Det er lenge siden Arbeiderpartiet sist red slike hester

Lykkes denne strategien, kan vi bare lure på hvilke sektorer som blir de neste hvor venstresiden vil angripe privat virksomhet. Slikt skaper ikke et nærings- og investeringsklima for å skape de hundretusenvis av nye arbeidsplasser Cecilie Myrseth etterlyser for å få hele folket i arbeid.

Når det gjelder verdiskaping og privat eierskap er det derfor faktisk ganske mye som står på spill ved høstens valg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.