I en kronikk i DN 2. oktober påpekte undertegnede at det er grovt misbruk av Natos styrkemål for Norge å hevde at vi innfrir et av disse målene ved å mekanisere Hærens brigade i Nord-Norge. I et innlegg 11. oktober imøtegår Knut Are Seierstad – styrkeplanlegger ved Natos internasjonale stab i Brussel – dette på egne vegne; selvfølgelig uten et øyeblikk å mene at noen skal oppfatte det som en offisiell uttalelse fra Nato. I den forbindelse argumenterer han meget engasjert for hensiktsmessigheten av en mekanisert brigade i nord, uten å forholde seg til dette konseptets iboende mangel på så vel økonomisk realisme som sikkerhetspolitisk logikk – vel å merke hvis det skulle ha noen mulighet for å lykkes.

Hovedpoenget i denne kronikken var imidlertid den påståtte sammenhengen med Natos styrkemål. Hva den angår anbefaler jeg de av DNs lesere som er interessert å gjøre følgende: Gå inn på Natos hjemmesider, søk opp Nato Defence Planning Process og få bekreftet at alliansens styrkemål til nasjonene dreier seg om hvilke styrker den enkelte nasjon forventes å kunne stille til rådighet for alliansen – der det måtte bli bruk for dem, når det måtte bli bruk for dem. At vi ved å fullmekaniserte Brigade Nord innfrir en slik forventning forutsetter følgelig at vi er villige til å sende en brigade med vernepliktige mannskaper under opplæring for å utkjempe en krig i Baltikum, på Balkan eller hvor det nå måtte bli bruk for den. Det er det for det første ingen norsk regjering som kommer til å gjøre, som alle med noen politisk bakkekontakt forstår.

Så lenge denne brigaden er vernepliktsbasert er den systemisk uanvendelig for et slikt formål, hva enten den er mekanisert eller ei. I realiteten er den knapt nok egnet til innsats her hjemme annet enn mot slutten av mannskapenes førstegangstjeneste, når vi legger våre egne krav til treningsstandard til grunn. Mesteparten av tiden vil selv det kreve omfattende utskifting av årets mannskaper med tidligere års kontingenter, med de konsekvenser det vil ha for både treningsnivå og reaksjonstid.

Dermed er det også løsaktig omgang med sannheten å hevde at vi oppfyller styrkemålene noe mer enn før ved å mekanisere en bataljon til; det er fullstendig irrelevant. Dette er alle som bruker Nato-argumentet for å fremme mekaniseringsagendaen fullstendig på det rene med. Men de regner selvfølgelig med at det er tilstrekkelig mange der ute som tar det for god fisk. Derfor representerer en slik argumentasjon også et yrkesetisk lavmål.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.