Den lenge annonserte Stortingsmeldingen om endringer i konsesjonsbehandlingen av landbasert vindkraft (St. m. 28) kom i forrige uke. Meldingen er et lite steg i riktig retning, men fremdeles vil energiloven dominere kommunale planer og lovverk.

Meldingen diskuterer også nokså bredt forskjellen mellom bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi. Denne forskjellen er svært ofte stor ved landbasert vindkraft.

Ødelagt verdifull natur og tap av biodiversitet er den viktigste kostnaden, fordi vindkraft nesten alltid er lokalisert i uberørte områder til fjells og i skog. Fordi turbinene etter hvert er blitt høye, opptil 200 meter, har det visuelle problemet etter hvert også blitt viktig.

Meldingen fastslår at utbyggingen av fornybar kraftproduksjon skal være samfunnsøkonomisk lønnsom. Faktisk sies det enda sterkere: «Kraftproduksjon skal bygges (ut) etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet» (s. 76). Det samme ble skrevet i den mye omtalte stortingsmeldingen «Kraft til endring» fra det samme departementet: «regjeringen vil legge til rette for lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge. Det bør i størst mulig grad skje i et kraftmarked der kraftproduksjonen bygges ut etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet» (s. 8 i St.m. 25 fra 2015 – 2016).

Men vindkraftutbyggingen Norge ikke er blitt gjennomført etter noen samlet plan. Og for alle prosjekter har det kun blitt foretatt rent summariske konsulentvurderinger av natur- og miljøkostnader.

Jeg har to spørsmål til statsråd Bru.

For det første: Hva vil departementet gjøre for å bringe miljøkostnadene inn i prosjektvurderingen og konsesjonsbehandlingen på en seriøs måte slik at det blir foretatt en samfunnsøkonomisk vurdering av prosjektene? Grønn skattekommisjon (NOU 2015: 15) foreslo å innføre en naturavgift på bruk av naturen. I den nye stortingsmeldingen sies det at regjeringen ikke vil innføre nye skatter eller avgifter for vindkraft på land, og argumentet er «forutsigbare rammebetingelser» (s. 76).

Det andre spørsmålet er: Hvorfor bryter det med forutsigbare rammebetingelser å innføre en naturavgift for nye prosjekter?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.