Statsministeren er opptatt av direkte klimagasskutt, men elektrifisering av transport og industri krever tilgang på fornybar strøm. Statnett har beregnet at for å halvere klimagassutslippene gjennom en omfattende elektrifisering av Norge, kreves det 40 milliarder kWh ny strøm. Til sammenligning var strømforbruket i Norge 135 milliarder kWh i 2019.

Denne nye strømmen kan komme fra nybygd kraftproduksjon eller fra energieffektivisering i byggsektoren. I Norge er det til dels betydelig motstand mot å bygge ny fornybar energi. NTNU har beregnet at det frem til 2050 er mulig å redusere energibruken i byggsektoren med 39 milliarder kWh, og å redusere elforbruket i byggsektoren med 31 milliarder kWh.

Vi mener energieffektivisering er minst like viktig i Norge som i EU. Alle land i EU har et kvantifiserbart mål for energieffektivisering, og en handlingsplan for å nå dette målet. Sverige, som også i hovedsak har CO2-fri strømproduksjon, har 50 prosent mer effektiv energibruk innen 2030 som mål.

I Norge mangler vi mål og handlingsplan for energieffektivisering. Mens EU sin krisepakke hadde 1000 milliarder hvert år til mer effektiv energibruk, er dette utelatt i den norske krisepakken.

Energieffektivisering kan gi oss store mengder konfliktfri strøm. Hvis Erna Solberg mener at energieffektivisering ikke skal prioriteres, må hun fortelle oss hvordan hun vil fremskaffe nok strøm til å erstatte de store mengdene fossil energi som brukes innenfor transport og industri. Uten denne strømmen blir det ikke noe grønt skifte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.