Frøydis M. Bakken, ph.d.-stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og Heidi Nicolaisen, ph.d. i sosiologi, Kunnskapsavdelingen i Nav

Drømmer ikke om å nave

Svært få unge ønsker å gå på Nav fremfor å jobbe. Men noen har komplekse problemer og trenger hjelp til å komme videre.

Publisert: Oppdatert:

«Unge mottagere av arbeidsavklaringspenger er en sammensatt gruppe med komplekse problemer», skriver innleggsforfatterne.
«Unge mottagere av arbeidsavklaringspenger er en sammensatt gruppe med komplekse problemer», skriver innleggsforfatterne. (Foto: Øyvind Elvsborg)