Nav-saken er blitt grundig belyst fra mange sider: Påstanden har både vært at domstoler og advokater/forsvarere har sviktet, og det er blitt rettet kraftig kritikk mot departement og Nav, herunder saksbehandlingen i Nav.

Imidlertid har jeg ikke registrert at noen har sett på det helt grunnleggende: Hvordan har regjering (den rødgrønne i 2012) og storting implementert EUs trygdeforordning i norsk rett?

Det er på det rene at forordningen artikkel 21 er i direkte strid med ordlyden i Folketrygdloven vedrørende krav til opphold her i landet for utbetaling av trygdeytelser. En forordning som er tatt inn i EØS-avtalen, skal gjelde som den er. I tilfelle av motstrid går forordningen foran norsk rett.

Da er det god forvaltningsskikk, og praktisk sett helt påkrevet, å endre den norske lovgivningen for å bringe den i harmoni med EØS-regelverket. Det har øyensynlig ikke skjedd i dette tilfellet.

Man kan ikke med rimelighet forvente at saksbehandlere i Nav skal sitte og lese EU-forordninger – uten noen veiledninger – i sitt arbeid. De må kunne forholde seg til norsk lovverk, som må forutsettes å være à jour, ofte med en henvisning til vedkommende EU-forordning (inkorporasjon).

Så her har regjeringen, departement og Stortinget sviktet ved selve gjennomføringen av EU-regelverket.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.