Inger Lise Blyverket, direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke

Tid for sykelønnsdebatt

Publisert: Oppdatert:

Norge har det høyeste sykefraværet, og de høyeste sykelønnskostnadene i hele OECD.
Norge har det høyeste sykefraværet, og de høyeste sykelønnskostnadene i hele OECD. (Foto: Istoc)