Kort filosofi

Knut Christian Myhre later i innlegg i DN 28. august til å ikke ha forstått hvorfor Nicolai Tangens første ansettelseskontrakt var debattert. Han hevder videre impertinent at vi «lemper på fakta». Myhre synes i sin forvirring å tro at det kun er «shortsalg» hos Nbim som med Tangen ved roret skaper interessekonflikt overfor Ako. Det er behov for å rydde i begrepsbruken.

Å avdekke hva som er Nbims «aktive» posisjoner i forhold til referanseindeksen som følge av aksjeplukking, er et ressurskrevende finansielt detektivarbeid. I vår kronikk i DN 11. juni dokumenterte vi at Nbims aksjeplukkere per årsskiftet hadde satset om lag tre milliarder kroner på et fall i Ferrari-aksjen i forhold til indeks. Selv om dette var motsatt posisjon av Ako, betyr det ikke at Nbim i sum har solgt Ferrari-aksjer som de i utgangspunktet ikke eide. En aksjeplukker i Nbim kan ha lånt aksjer fra indeksvirksomheten og solgt aksjen uten at den i utgangspunktet inngikk i hans portefølje, eller han kan ha kjøpt mindre enn han i henhold til aksjens andel av referanseindeksen skulle ha eid i Ferrari. Konsekvensen for det norske folk er den samme.

«Short» beskriver en posisjon hvor man som følge av kursfall i et verdipapir tjener noe i forhold til en annen nøytralposisjon. Nøytralposisjonen kan være indeks, bankkontoen eller noe annet. Vi var tydelige den 11. juni på hva vi mente da vi omtalte Ferrari-posisjonen – det var hvor mye mindre Nbim hadde investert i Ferrari enn hva indeksposisjonen tilsa.

Nbims aksjeplukkere spekulerer hele tiden i at aksjer skal stige og falle i forhold til indeks, men vi er ikke kjent med at Nbim totalt sett har solgt aksjer de ikke eier.

Myhre forstår tydeligvis ikke at vårt eksempel kun er ett av mange hvor Nbim tar en posisjon som kan være til Akos gunst. De mest opplagte er at Nbims aksjeplukkere prioriterer aksjer som Ako eier, eller nedprioriterer de som Ako er short.

Vi har riktignok vist at spekulasjonsvirksomheten er tapsgenererende, men filosofiske spissformuleringer fordres ikke for å se at dette er fullstendig irrelevant for vårt poeng. Interessekonflikten løses ved at Tangen selger sitt Ako-innehav eller ved at Nbim avvikler sin aksjeplukkingsvirksomhet. Betydningen av at han nå har flyttet eierandelene til sin egen stiftelse er en annen debatt.

Begge våre alternativer fjerner interessekonflikten. Selv den største tilhenger av aksjeplukking forstår dette.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.