I DN fredag svarer advokat Erik Keiserud på vår påpekning av at det er umulig å unngå at Tangen har vedvarende og betydelige muligheter for å misbruke Oljefondet for til personlig berikelse. Det kan ikke være tvil om at dette er å anse som en interessekonflikt. Og det på en helt annen skala enn for de andre kandidatene til stillingen. Keiserud bestrider ingen av våre påstander, men hevder at det er tilstrekkelig å stole på at Tangen ikke kommer til å benytte seg av disse mulighetene. Da vil vi si at debatten er over.

Vi tror ikke Tangen er korrupt eller kriminell. Da ville han ikke vært aktuell for jobben. Det har uansett ingenting med saken å gjøre hva vi tror. Men hvordan kan vi vite at det ikke er for å gagne Tangen at Nbims Ferrari-short en gang i fremtiden blir til en long, på linje med AKOs posisjon? Det kan vi ikke, og Advokat Keiserud vet helt sikkert at det bryter med det etiske regelverket for forvaltningen av Oljefondet. Norges Banks etiske regelverk sier at det ikke kan foreligge interessekonflikter, sågar ikke engang mistanke om interessekonflikt. Dette er en selvfølge når vi snakker om en viktig del av vår felles nasjonalformue og et av verdens største fond, som vi uansett ikke kan velge å selge oss ut av om vi er misfornøyde. Det kan ikke være rom for tvil om hvorvidt fondet kan brukes til å berike Tangen, uaktet hvilken tillit vi har til Tangens personlige integritet. Vi skal ikke være henvist til å kun stole på den. Muligheten bør være fraværende, men med Tangen ved roret vil den alltid være stor og til stede.

Advokaten er sikkert også kjent med at Tangen og alle ansatte i Nbim etter Forvaltningsloven vil være inhabile til å handle verdipapirer der Ako har en posisjon (avledet inhabilitet). Om man likevel på forunderlig vis skulle finne kompliserte veier rundt dette, med stedfortredere og lignende vil det uansett innebære en uakseptabel byrde og begrensning av Oljefondets handlingsrom, kun som følge av Tangens personlige disposisjoner.

Dersom Tangen avvikler sin posisjon i Ako, og heller plasserer pengene i et indeksfond eller utenfor Oljefondets investeringsunivers (men kanskje helst ikke i ekskluderte selskaper med hovedsete i skatteparadiser) vil interessekonflikten forsvinne. Alternativene er enten at Tangen ikke tiltrer, eller at Oljefondets aksjeplukking skrinlegges. Alle alternativene er gode, det siste kanskje best, men da vil nok Tangen kjede seg på jobb.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.