Norsk varehandel satser på netthandel i en stadig tøffere konkurranse både her hjemme og utenfra, men kan ikke leve med at utenlandske nettaktører får en momsrabatt som de norske ikke får. 

Én av fem kroner vi nordmenn bruker på netthandel av varer, går til utenlandske aktører, viser en fersk undersøkelse (Virke Analyse 2017).